Rekrutacja do przedszkoli we Włochach 2019/2020 – harmonogram i formalności

Rekrutacja do warszawskich przedszkoli rusza 20 lutego. Wnioski będzie można składać w systemie online do 7 marca do godz. 13:00. We Włochach będzie można aplikować do kilkunastu publicznych placówek. Po raz pierwszy do przedszkola będzie można zapisać dzieci urodzone w 2016 roku.

Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie 2019/2020 – krok po kroku

Poniżej kluczowe daty i formalności dotyczące naboru do warszawskich przedszkoli:

 • od 20 lutego godz. 13.00 do 7 marca godz. 20.00  będzie prowadzona rejestracja w systemie online wniosków o przyjęcie.
 • od 20 lutego godz. 13.00 do 8 marca godz. 16.00 konieczne będzie złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

WAŻNE: Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, ani data dostarczenia wniosku do przedszkola nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 • 10 kwietnia o godz. 13:00 opublikowana zostanie lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli.
 • od 10 kwietnia od godz. 13:00 do 17 kwietnia do godz. 16:00 trzeba złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • 24 kwietnia o godz. 13:00 opublikowana zostanie lista dzieci i nieprzyjętych. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 • od 24 kwietnia możliwa będzie procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Rodzice tych dzieci, które już uczęszczają do przedszkola muszą w dniach 13 – 19 lutego do godz. 16.00 złożyć deklarację o ewentualnym kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Lista przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych we Włochach

 • Przedszkole 22, ul. Żwirki i Wigury 15B, 02-143 Warszawa, tel.: (+48) 22 846 49 20, www: http://www.pp22.waw.pl
 • Przedszkole 29, ul. Sycowska 1, 02-267 Warszawa, tel.: (+48) 22 846 02 33, www: http://www.p29.waw.pl
 • Przedszkole 313, ul. Sulmierzycka 1, 02-139 Warszawa, tel.: (+48) 22 846 10 00, www: http://www.przedszkole313.edu.pl
 • Przedszkole 314 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 1 Sierpnia 36A, 02-134 Warszawa, tel.: (+48) 22 846 23 53, 22 886 08 88, www: http://www.akwarium.szkolnastrona.pl
 • Przedszkole 419, ul. Ryżowa 17, 02-483 Warszawa, tel.: (+48) 22 863 01 27, www: http://p419.um.warszawa.pl/
 • Przedszkole 419 – oddział ul. Ryżowa 12, ul. Ryżowa 12, 02-483 Warszawa, tel.: (+48) 22 863 01 27
 • Przedszkole 60 ul. Rybnicka 42/44, 02-432 Warszawa, tel.: (+48) 22 863 72 73, www: http://www.przedszkolenr60.edupage.org
 • Przedszkole 71, ul. Śląska 50/52, 02-462 Warszawa, tel.: (+48) 22 863 74 51, www: http://www.p71.waw.pl
 • Przedszkole 77 im. Akademii Pana Kleksa, ul. Potrzebna 16, 02-448 Warszawa, tel.: (+48) 22 863 72 93, www: http://www.akademia77.waw.pl/
 • Przedszkole 77 – oddział ul. Ciszewska, ul. Ciszewska 7, 02-443 Warszawa, tel.: (+48) 22 863 72 93
 • Przedszkole 78, ul. Lechicka 12D, 02-137 Warszawa, tel.: (+48) 22 846 09 61, www: http://www.p78.edu.um.warszawa.pl
 • Przedszkole nr 175 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa, tel.: (+48) 22 846 17 59, www: http://www.przedszkole175.edu.pl
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 66 im.ks. Juliana Chrościckiego, ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa, http://sp66warszawa.edupage.org/
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 359, ul.Promienista 12a, 02 – 428 Warszawa, tel. 22 863-73-04, http://www.promienista.waw.pl/
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch”, ul. Malownicza 31 02-272 Warszawa, telefon/fax: (+48 22) 8462202, http://sp.nasza87.pl
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa, tel. 22 846-09-32, http://sp88.edu.pl
 • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 227, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa, tel. (22) 846-03-81, http://www.sp227.waw.pl/

Dni otwarte w przedszkolach we Włochach

Niektóre przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych we Włochach organizują w najbliższych dniach dni otwarte. Harmonogram tych spotkań można znaleźć TUTAJ.

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają także pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy:

 • Alicja Wielgo 22 44-34-396
 • Monika Bedyńska 22 44-34-397
 • Joanna Czyżak 22 44-34-391

Nabór dzieci do warszawskich przedszkoli 2019/2020

W tym roku ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.).

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Więcej informacji o rekrutacji do przedszkoli w Warszawie znajdziecie TUTAJ: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki 

Przewiń do góry