Co z rozbudową ul. Parowcowej?

Kilka tygodni temu na stronie Urzędu Dzielnicy pojawiło się obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ul. Parowcowej.

Skierowaliśmy do Urzędu zapytanie o szczegóły tej rozbudowy, tematem zajęła się także komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska, której przewodniczy nasza radna Klaudia Jastrzębska. Na kwietniowym posiedzeniu komisji kierownik Zespołu Inwestycji dla Dzielnicy Włochy poinformował, że decyzja lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy ul. Parowcowej jest niezbędna dla dokonania podziału działek przeznaczonych pod budowę przedszkola (o planach budowy przedszkola na ul. Parowcowej pisaliśmy tutaj). W tym celu opracowana została koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ul. Parowcowej, w zakresie niezbędnym dla drogi publicznej, planowanej do realizacji w dalszej perspektywie. Jednak na obecnym etapie Dzielnica nie posiada dokumentacji projektowo-technicznej dla jej przebudowy. Realizacja rozbudowy ul. Parowcowej nie jest także obecnie ujęta w Wieloletniej Perspektywie Finansowej oraz zadanie to nie zostało wprowadzone do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy. Nie należy się zatem spodziewać (przynajmniej w tym roku) żadnych działań mających na celu rozbudowę tej ulicy.

Przewiń do góry