Rozbudowa ul. Parowcowej

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi publicznej o charakterze lokalnym – ul. Parowcowej.

Chodzi o rozbudowę ul. Parowcowej na odcinku od ul. Dźwigowej do ul. Michałowskiego – a konkretnie o obszar na działkach o nr ew.: 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 17/1, 19, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4 położonych w obrębie 2-08-01 w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i cyframi 1-17-1 w Dzielnicy Włochy.

Zainteresowanym służy prawo zapoznania się z wydaną decyzją w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Obsługi Mieszkańców – WOM, pok. Nr 1 Urzędu Dzielnicy Włochy w Warszawie, al. Krakowska 257 w godz. pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

Nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Dzielnicy z prośbą o przekazanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących planowanej rozbudowy.

LINK DO OBWIESZCZENIA: http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/29,dla-mieszkancow.html?id=643

Przewiń do góry