Facebook Youtube

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa we Włochach

Dnia 7 maja 2013 r. g 18:00 ul. 1 Sierpnia 36a w Okęckiej Sali Widowiskowej odbędzie się spotkanie Wojewody Mazowieckiego z mieszkańcami Włoch na temat bezpieczeństwa. Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Tematyka konsultacji będzie dotyczyła: zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozboje, bójka lub pobicie, kradzież samochodu), zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pozwolą także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami Warszawy o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Przewiń do góry