Facebook Youtube

Stołeczni – społeczni. Zostań animatorem we Włochach!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę” poszukuje aktywnych mieszkańców, którzy chcieliby pełnić rolę animatorów społeczności lokalnej. Z ich pomocą realizowane będą autorskie działania społeczne i kulturalne, a także wspierane będą oddolne inicjatywy mieszkańców. Aplikacje można składać do 15 lipca.

Nabór pod hasłem „Stołeczni Społeczni” prowadzony jest we wszystkich dzielnicach w ramach programu Warszawa Lokalnie.

Zadaniem wyłonionych animatorów będzie: 
(1) Wsparcie i informowanie społeczności – animatorzy wraz lokalnymi partnerami zapoczątkują ogólnodostępne punkty informacyjne, w których mieszkańcy otrzymają wsparcie merytoryczne w realizacji swoich pomysłów oraz wsparcie organizacyjne.
(2) Sieciowanie społeczności lokalnej, czyli łączenie ze sobą grup aktywnych mieszkańców, instytucji, inicjatyw. Budowanie atmosfery współpracy w środowisku lokalnym, która będzie podstawą większej aktywności mieszkańców.
(3) Mapowanie zasobów dzielnicy – diagnoza zasobów lokalnych dzielnicy, osiedla, ulicy. Przekazywanie i gromadzenie zebranej podczas diagnozy wiedzy.
(4) Promowanie narzędzi partycypacyjnych, jakie stanowią inicjatywa lokalna i budżet partycypacyjny, a co za tym idzie ścisła współpraca z m.st. Warszawa i urzędem wybranej dzielnicy.

Kogo szukają?
– osób, które chcą działać na rzecz społeczności dzielnicy,
– działaczy z organizacji pozarządowych, instytucji kultury, grup nieformalnych,
– niezrzeszonych animatorów,
– osób zakorzenionych w danej dzielnicy, które powadziły swoje autorskie projekty i/lub ściśle współpracowały z lokalnymi organizacjami/instytucjami,
– mieszkańców współpracujących z instytucjami kultury, urzędami dzielnic,
– osób mających doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, znających aktywne metody animacji lokalnej,
– ludzi dysponujących minimum 6 godzinami w tygodniu, które poświęcą na pracę ze społecznością lokalną,
– osób gotowych do udziału w cyklu szkoleniowych i superwizyjnym, który będzie realizowany okresie od IX do XII.2016 roku.

Więcej informacji TUTAJ

Przewiń do góry