Stop dla chaosu reklamowego. Weź udział w konsultacjach uchwały krajobrazowej

26 października rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który pozwoli uporządkować przestrzeń naszego miasta m.in. w kwestii nadmiaru reklam.

Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Nasze Stowarzyszenie złożyło uwagi do uchwały mające na celu wzmocnienie działań ograniczających obecność reklam na włochowskich ulicach. Raport z tych konsultacji oraz wszystkie materiały towarzyszące znajdują się na stronie poświęconej temu procesowi. Od czasu tych konsultacji dokument został szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi.

Teraz odbędzie się następny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

W ramach tych konsultacji możliwe będzie ponowne składanie uwag do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pisemnego składania uwag należy wypełnić formularz. Przy składaniu uwag za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wskazanie zapisów, do których odnosić się będą konkretne komentarze lub uwagi. Możliwe jest również przesyłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną.

Konsultacje społeczne trwają od 26 października do 3 grudnia 2018 roku

Zobacz przewodnik po projekcie uchwały i prezentację on-line.

Projekt uchwały wraz z załącznikami TUTAJ.

Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Jak można wziąć udział w konsultacjach

Przyjdź na debatę o projekcie uchwały – we wtorek 6 listopada, o godzinie 18:00
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 (sala Kasyno)

odwiedź punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
• we wtorek 30 października, między 16:00 a 19:00

• w środę 14 listopada, miedzy 16:00 a 19:00

od 26 października możesz pobrać i wypełnić formularz do składania uwag, który możesz następnie przekazać w punkcie konsultacyjnym, wysłać pocztą na adres Biura Architektury lub mailem na krajobrazowa@um.warszawa.pl

Przewiń do góry