Trwa rewitalizacja Ogrodów Kosmosu

Aleja kasztanowa, naturalny plac zabaw, polana wypoczynkowa, ogród deszczowy – to tylko niektóre z atrakcji, które pojawią się w Ogrodach Kosmosu w ramach trwających tam obecnie prac rewitalizacyjnych.

Ogrody Kosmosu to teren dawnych ogródków działkowych ciągnący się pomiędzy ul. Plastyczną i Sympatyczną (naprzeciwko Lidla). Jeszcze kilka lat temu miasto chciało przeznaczyć go pod zabudowę. W ramach naszego projektu „Włochowskie Skwery Miejskie” w 2013 r. podczas spotkań z władzami dzielnicy zabiegaliśmy o to, by urząd podjął działania celem zapewnienia dla działki przeznaczenia na funkcje celu publicznego. W 2015 roku poznaliśmy wstępne założenia dzielnicy dot. zagospodarowania tego terenu na funkcje zielone i rekreacyjne, jednocześnie wnioskowaliśmy o organizację dla mieszkańców konsultacji społecznych w tym temacie. W rozmowach z miastem i dzielnicą o konsultacje zabiegała także nasza radna Klaudia Jastrzębska.

Widok na drogę gruntową biegnącą między drzewami i dawnymi ogródkami działkowymi na terenach Ogrodów Kosmosu

Widok na teren Ogrodów Kosmosu w 2015 roku. W tym miejscu powstanie aleja kasztanowa.

Konsultacje społeczne z aktywnym udziałem mieszkańców Włoch odbyły się w 2016 roku, jednak trzeba podkreślić, że dotyczyły sposobu zagospodarowania tylko 20% tego terenu (m.in. gruntów znajdujących się bezpośrednio wzdłuż torów) – większość koncepcji dla pozostałych 80% powierzchni przyszłego parku była już bowiem opracowana i zgłoszona do dofinansowania z  UE. Z raportem z konsultacji społecznych można się zapoznać tutaj.

W 2017 roku zabiegi dzielnicy o unijne dofinansowanie okazały się skuteczne, a inwestycja otrzymała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę ponad 2 mln zł.

Co powstanie w Ogrodach Kosmosu?

W ramach obecnie prowadzonych tam prac powstanie wiele atrakcji mających ekologiczny charakter. W Ogrodach pojawi się m.in. ogród wypoczynkowy pośród drzew owocowych, ogród deszczowy oraz ścieżka edukacyjno-spacerowa wyposażona w tabliczki informacyjne dot. roślin, siedlisk oraz fauny.

Istniejąca na terenach Ogrodów zieleń ma zostać zachowana i zaadaptowana (za wyjątkiem drzew chorych i stwarzających zagrożenie). Mają się też pojawić nowe nasadzenia drzew i  krzewów.

Nie zabraknie też elementów rekreacyjnych. W planach jest bowiem budowa boiska do siatkówki plażowej, naturalny plac zabaw, a także polana wypoczynkowa.

Oprócz tego mieszkańcy będą mogli korzystać z tarasu wypoczynkowego z pergolą i pnączami, a także specjalnego punktu widokowego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja powyższych prac powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. Plan i rozmieszczenie poszczególnych atrakcji można obejrzeć tutaj.

Prace budowlane w Ogrodach Kosmosu – widok od ul. Plastycznej

Do dzisiaj nie poznaliśmy ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących tego w jaki sposób zostanie zagospodarowany fragment obejmujący te 20% terenu Ogrodów Kosmosu, który objęty był konsultacjami społecznymi. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy zabiega o to, by powstał tam m.in. pawilon kulturalno-kawiarniany, który sposobem konstrukcji i architekturą wpisywałby się w otaczającą go zieleń. Jest także szansa, że pojawi się w tym miejscu ogród społecznościowy, o co aktywnie zabiega Fundacja Kuchnia.

Mamy też nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami PKP S.A. docelowo teren ten zostanie połączony kładkami pieszo-rowerowymi z mającą powstać po sąsiedzku Stacją Muzeum na Odolanach.

Przewiń do góry