Uchwała o nowym studium dla Warszawy przyjęta

Rada Warszawy przyjęła 24 maja 2018 r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium dla Warszawy. To formalnie uruchamia procedurę tworzenia tego dokumentu.

Studium to strategiczny dokument określający politykę przestrzenną dla wszystkich stołecznych dzielnic. Jest w nim narysowane i napisane jak miasto powinno się rozwijać przez kolejne dekady. Zawiera wytyczne dla zabudowy, terenów zielonych, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego. Ze studium muszą być zgodne zapisy planów miejscowych.

Jako Stowarzyszenie będziemy chcieli aktywnie współtworzyć nowe studium. Szczególnie ważny będzie dla nas sposób konsultowania przez miasto tego dokumentu i angażowania w cały proces mieszkańców. Kluczowe jest dla nas by nowy dokument odzwierciedlał rzeczywiste oczekiwania naszej lokalnej społeczności w kwestii planowania przestrzennego Włoch i powstrzymania postępującego chaosu architektonicznego.

Więcej informacji o nowym studium dla Warszawy TUTAJ. 

Przewiń do góry