Facebook Youtube

Uwagi do pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego we Włochach

Pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego za nami, a więc czas na podsumowania (także ze strony mieszkańców). Centrum Komunikacji Społecznej zaprasza mieszkańców do dyskusji.

Swoją opinię można wyrazić na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/ewaluacja-budzetu-partycypacyjnego .

Z naszej analizy procesu głosowania we Włochach wynikają także wnioski dla mieszkańców, które warto wykorzystać w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Dość dużo oddanych włochowskich głosów (463 na Starych Włochach i aż 943 na Nowych) zostało straconych ponieważ okazały się nieważne. Większość z nich dotyczyła głosowania elektronicznego (W Starych Włochach to 10,12% z głosów oddanych elektronicznie). Ich weryfikacja prowadzona była wg kryteriów podanych na stronie CKS.

Wg danych Centrum Komunikacji Społecznej, w skali całego miasta najczęstszymi przyczynami nieważności głosów elektronicznych były: niepotwierdzenie głosu przez kliknięcie w link aktywacyjny, głosy podwójne, głosowanie z błędnym numerem PESEL bądz błędnymi innymi danymi.

Najczęstsze błędy we włochowskich kartach papierowych głosowania (dane pozyskanie przez nas od Koordynator budżetu partycypacyjnego z Urzędu Dzielnicy Włochy) to:
– brak podpisu na karcie,
– wpisana słownie inna liczbę projektów niż faktycznie zaznaczona,
– błędy w peselach,
– brak zgody rodzica,
– karta wypisana nieczytelnie (nazwisko, pesel),
– głosujący nie był mieszkańcem Warszawy.

Pojawiają się także pytania mieszkańców o sposób wyboru zwycięskich projektów. Warto więc zapoznać się z nim. Jeśli pierwsze projekty (z największą liczba głosów) nie wyczerpały puli pieniędzy w danym obszarze budżetu partycypacyjnego, wówczas dobierany był do realizacji kolejny projekt z tego obszaru, który mieścił się w ramach pozostałych środków finansowych. Nie musiał to być trzeci, czy czwarty w rankingu, ale nawet szósty czy siódmy ze zgłoszonych. Ważne, żeby wystarczyło na niego pieniędzy.

To tyle pierwszych pierwszych wniosków dla mieszkańców. Zachęcamy bardzo do dyskusji na temat wniosków dla urzędu Dzielnicy Włochy i organizatora, czyli Centrum Komunikacji Społecznej przy Prezydent Warszawy. Czekamy też na Państwa opinie pod naszym adresem wlochy@wlochy.org.pl, którymi podzielimy się z CKS w ramach trwającego procesu ewaluacyjnego.

Przewiń do góry