Facebook Youtube

Włochy dla rzemieślników

Od jakiegoś czasu interesuję się tematem dostępności zakładów rzemieślniczych we Włochach. Wynika to z faktu, że ostatnio popularne jest tworzenie map rzemieślników w kilku dzielnicach poprzez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Urzędy dzielnic także starają się proponować rozwiązania dla rożnych grup rzemieślniczych. Postanowiłem sprawdzić jak działa w tej kwestii Urząd Dzielnicy Włochy.

Podejmując próby uzyskania rzetelnej informacji trafiałem na ślady działalności radnego Sebastiana Pilińskiego, jednak nie wyczerpało to tematu. Kontynuując swój plan udało mi się uzyskać informacje od zastępcy burmistrza – Pana Młynarka, że w 2017 roku Zarząd podjął uchwałę nr XCII/1273/17, która określa minimalną stawkę czynszu w wysokości 10 zł netto za 1m2 z tytułu najmu lokali użytkowanych na rzecz podmiotów świadczących następujące rodzaje usług rzemieślniczych: grawerstwo, jubilerstwo, krawiectwo, magiel, szklarstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, szewstwo, stolarstwo, zduństwo, zegarmistrzostwo i inne unikatowe usługi rzemieślnicze oraz pracownie artystyczne po akceptacji zarządu dzielnicy. Kwota najmu dotyczy oczywiście lokali w gestii Zarządu Gospodarki Nieruchomości we Włochach.

Dodatkowo w styczniu tego roku uzyskałem pismo z ZGN, które mówi, że podmioty świadczące usługi rzemieślnicze wyżej nie wymienione mogą złożyć wniosek o rozszerzenie usług rzemieślniczych do ZGN, który będzie rozpatrzony przez Zarząd dzielnicy. Po jego akceptacji będzie przysługiwała określona w uchwale kwota czynszu. Zatem promujmy to rozwiązanie, zapraszajmy znajomych rzemieślników – kawiarzy, herbaciarzy, browarmistrzów i innych!

Przemysław Gan

Przewiń do góry