Wycinka drzew wzdłuż linii WKD

Od kilku tygodni mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości żyją bulwersującą decyzją Urzędu Transportu Kolejowego, który nakazał wycinkę drzew wzdłuż linii WKD. Sprawa rozpoczęła się w maju 2015 roku, gdy Urząd Transportu Kolejowego wezwał Warszawską Kolej Dojazdową do usunięcia WSZYSTKICH drzew i krzewów znajdujących się 15 m od torów kolejowych biegnących wzdłuż linii WKD. Decyzję wydał powołując się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Urząd dał czas na wykonanie tej decyzji do lutego 2016 r. 

Linia WKD przebiega przez Włochy, Ochotę, także Podkowę Leśną, Milanówek, Michałowice, Pruszków, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki. Na jej trasie rosną wiekowe drzewa, które tworzą niepowtarzalny klimat jedynej takiej podmiejskiej linii kolejowej w Polsce. Wykonanie decyzji oznacza usunięcie tysięcy zdrowych drzew i krzewów, które w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu pasażerów kolei.

Protesty lokalnych społeczności 
Przeciwko usunięciu drzew protestują lokalne stowarzyszenia oraz władze samorządowe miejscowości, których decyzja dotyczy. Także przedstawiciele Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy podpisali się pod petycją w tej sprawie. Protestujący uruchomili specjalny serwis www.kolejnadrzewa.pl, w którym można śledzić wszystkie aktualne wydarzenia dotyczące tej sprawy. Na początku listopada przedstawiciele władz samorządowych m.in. z Pruszkowa, Milanówka, Brwinowa, Michałowic i Podkowy Leśnej zwrócili się do ówczesnej minister infrastruktury Marii Wasiak o natychmiastowego zawieszenie wykonania decyzji Urzędu Transportu Kolejowego. 

Nieubłagany urząd
W czerwcu 2015 r. także WKD w reakcji na składane protesty postanowiła zwrócić się do Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zmianę decyzji i ograniczenie wycinki tylko do drzew i krzewów „chorych”, zamierających i znacząco pochylonych w stronę torów. We wniosku podkreślono, że linia WKD usytuowana jest w pasie występowania licznej zieleni, tworzącej charakterystyczny krajobraz, który stanowi naturalną osłonę akustyczną od uciążliwości związanych z ruchem kolejowym.  
Niestety odpowiedź, która przyszła z Urzędu Transportu Kolejowego była negatywna. Urząd powołuje się na przepisy rozporządzenia, które nie przewidują żadnych odstępstw od zasady 15 metrów odległości drzew od torów. W reakcji na to stanowisko WKD poprosiła Urząd o przedłużenie czasu danego na wycinkę do marca 2018 roku, a lokalne stowarzyszenia wystosowały kolejny apel do Urzędu z żądaniem uwzględnienia głosu lokalnych społeczności. 

We Włochach zgoda na usunięcie 8 drzew
Ponieważ sprawa dotyczy też Włoch, zwróciliśmy się z prośbą do Urzędu Dzielnicy o przesłanie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że do tej pory na wniosek WKD została wydana decyzja administracyjna na usunięcie 7 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny oraz 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, rosnących w pasie linii kolejowej WKD. Podczas wizji terenowej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska posiadającego wykształcenie leśne, stwierdzono, że drzewa te były w złej kondycji zdrowotnej. Drzewa były pochylone i groziły przewróceniem się. Zostały więc zakwalifikowane do usunięcia jako zamierające i zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Wycinka została dokonana w okolicy WKD Raków. Ponadto, w niniejszej decyzji odmówiono usunięcia innego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, gdyż było w dobrej kondycji zdrowotnej. Cała procedura uwzględniła tzw. rekompensatę przyrodniczą, co oznacza w praktyce, że za usuwane drzewa zostanie nasadzonych 200 sztuk krzewów (w tym 100 sztuk z gatunku róża w odmianie Rosa Rote Hannover i 100 sztuk w odmianie Rosa Rugby) na terenie Fortu V Włochy. 

Przepisy do zmiany
Zaistniała sytuacja pokazuje do jakich absurdów może prowadzić „ślepa” realizacja przepisów przez urzędników. Miejmy nadzieję, że zanim WKD zdoła wykonać decyzję Urzędu Transportu Kolejowego, przepisy rozporządzenia zostaną zmienione, tak by wycinka została ograniczona do drzew stanowiących rzeczywiste zagrożenie dla transportu.

Przewiń do góry