Wyłożenie planu miejscowego Wiktoryn

Zgodnie z ogłoszeniem w BIP m.st. Warszawy, rozpoczyna się końcowy etap zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wiktoryn, położonego wzdłuż Al. Jerozolimskich pomiędzy ul. Czereśniowa i Naukową, a linią kolejki WKD do Pruszkowa.

Wyłożenie trwać będzie w okresie 7.12-20.01.2012 w PKiN pl. Defilad 1 p.XVII pn-pt g.8-16.

Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 19.12.2011 g. 16 ul. Niecała 2 sala 27.

Uwagi można zgłaszać do 10.02.2011 do Prezydent m.st.Warszawy na adres BAiPP, PKiN pl. Defilad 1 p.XIII pok 1349.

Więcej na stronie BIP. Tam też w pierwszym dniu upublicznienia, tj. 7 grudnia pojawi się także dokumentacja, a więc projekt planu z mapą i ocena środowiskowa.

Projekt planu przedstawiany był na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy dnia 25 sierpnia 2011 r. Z protokołem z tego posiedzenia można zapoznać się na stronach BIP m.st. Warszawy w zakładce dotyczącej Dzielnicy Włochy. Dodatkowych informacji może udzielić radna Jolanta Piecuch.

Przewiń do góry