11 działań Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy w 2018 roku

Jak co roku przedstawiamy Wam podsumowanie naszej aktywności. Zobaczcie najważniejsze projekty, które realizowaliśmy w 2018 roku.   

Sąsiedzkie Śniadania, Festiwal Otwarte Ogrody, sprawa placu przy stacji PKP Włochy i zabytkowego rozkładu jazdy, nowe studium Warszawy, zieleń – to tylko niektóre z naszych działań w 2018 roku.

1. Sąsiedzkie Śniadania

W 2018 roku zorganizowaliśmy cztery spotkania w formule sąsiedzkich śniadań. W ich ramach mieszkańcy mieli okazję spotkać się w kameralnym gronie przy wspólnym stole ze specjalnymi gośćmi m.in. Stołecznym Konserwatorem Zabytków, zastępcą Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy, dyrektor włochowskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, a także przedstawicielami Zarządu Zieleni. Organizacja śniadań była możliwa dzięki wsparciu z Programu Grantów Lokalnych BNP Paribas S.A.

2. Festiwal Otwarte Ogrody

W czerwcu 2018 r. zorganizowaliśmy piątą edycję Festiwalu Otwarte Ogrody we Włochach. Podczas festiwalu gospodarzami poszczególnych wydarzeń są sami mieszkańcy, którzy ten jeden raz w roku otwierają dla innych swoje prywatne ogrody. W tegorocznym programie znalazł się m.in. koncert w Porayowym Dworku na ul. Stawy, warsztaty w ogrodzie p. Ludy na ul. Żeleńskiego, zwiedzanie Willi Jasny Dom, a także tworzenie Skrzyni Pamięci Miasta Ogrodu Włochy, w której umieściliśmy pamiątki i listy do przyszłych pokoleń włochowian. Organizacja Festiwalu była możliwa dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy. Fotorelacja z Festiwalu TUTAJ

3. Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy

Nasze Stowarzyszenie jest partnerem społecznym tworzonego przez włochowską bibliotekę Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy (tzw. MAMOW). To wyjątkowy projekt, którego celem jest zbieranie m.in. starych zdjęć i pamiątek dotyczących Włoch. Koordynatorem projektu po stronie naszego Stowarzyszenia jest Danuta Lachowiecka, która w 2018 roku odbyła szereg spotkań z mieszkańcami, podczas których spisywała unikalne rodzinne opowieści. Koordynowała też stoiska promujące MAMOW, które prowadziliśmy m.in. podczas Pikniku z Książką, Festiwalu Otwarte Ogrody oraz Sąsiedzkich Fajfów na Dechach.

4. Aktywność naszej radnej Klaudii Jastrzębskiej w Radzie Dzielnicy 

W 2018 roku aktywnie działała nasza radna w Radzie Dzielnicy Włochy Klaudia Jastrzębska. Jako przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego zajmowała się m.in. wsparciem budowy parku na końcu ul. ks. Chrościckiego (którego pomysłodawcą jest Michał Nowak z naszego Stowarzyszenia), problemem inwestycji naruszających ład architektoniczny w dzielnicy, remontem linii kolejowej i budową Stacji Muzeum, monitorowaniem wycinki drzew i jakości powietrza we Włochach, ograniczeniem ruchu ciężarowego na ulicach Włoch, budową pawilonu kulturalno-kawiarnianego w Ogrodach Kosmosu. Więcej o jej aktywności można przeczytać TUTAJ.

5. Walka z nielegalnymi przejazdami ciężarówek na ul. Potrzebnej

Za nami intensywne działania mające na celu wyeliminowanie nielegalnych przejazdów ciężarówek z zakładów budowlanych na Odolanach przez ul. Potrzebną, ale także Techników, Wałowicką etc. Na początku 2018 roku Marcin Kurnik z naszego Stowarzyszenia uruchomił specjalny profil na Facebooku „Stop dla ciężarówek z Odolan we Włochach”, na którym opisywał podejmowane w tym temacie aktywności. W styczniu przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta i dzielnicy Wola dot. inicjatywy budowy drogi technicznej dla ciężarówek na Odolanach. W lutym skierowaliśmy do wiceprezydenta Warszawy, ZDM, a także policji pisma z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu ograniczenie przejazdów ciężarówek przez Włochy. Nagrywaliśmy też filmiki dokumentujące skalę problemu. Z inicjatywy naszej radnej Klaudii Jastrzębskiej zorganizowana została także komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska poświęcona temu tematowi z udziałem policji, ZDM i urzędników dzielnicowych (podsumowanie komisji TUTAJ) W kwietniu wzięliśmy udział w proteście na Odolanach. Przygotowaliśmy też list poparcia dla budowy drogi technicznej na Odolanach, który podpisało szereg włochowskich organizacji pozarządowych. Skierowaliśmy także pisma do firm mających siedziby przy ul. Gniewkowskiej z apelem o zaprzestanie nielegalnych przejazdów. Z przedstawicielami dwóch firm odbyliśmy też bezpośrednie spotkania. W sierpniu z inicjatywy Klaudii Jastrzębskiej odbyła się kolejna komisja z udziałem ZDM, podczas której dowiedzieliśmy się, że już żadna firma z Odolan nie posiada przepustek na przejazd ciężarówek ulicą Potrzebną. Dzięki temu, że w problem zaangażowało się wiele stron, a także dzięki remontowi ul. Gniewkowskiej wreszcie widać spadek liczby przejazdów, choć problem nie został w pełni wyeliminowany – będziemy nadal monitorować sytuację.

6. Plac przy stacji PKP Włochy

Problem wyglądu placu przy stacji Warszawa Włochy to stały punkt naszych działań i można powiedzieć swoiste „neverending story” – w dużej mierze ze względu na trudnego partnera jakim jest PKP S.A. Dzięki zbiórce podpisów pod petycją, którą zorganizowaliśmy dwa lata temu miasto rozpoczęło prace nad sporządzeniem planu miejscowego tylko dla tego terenu. Na przełomie 2017 i 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne, o które wnioskowaliśmy w naszej petycji, a w listopadzie 2018 roku mieszkańcom zostały przedstawione dwie wstępne koncepcje planu miejscowego dla tego terenu. Obecnie czekamy na wyłożenie planu, który uwzględniałby uwagi mieszkańców zgłaszane podczas ostatnich grudniowych konsultacji.

7. Zabytkowy rozkład jazdy z tunelu pod stacją Warszawa Włochy

Od czasu odkrycia zabytkowego rozkładu jazdy w tunelu pod stacją w 2014 roku zabiegamy o jego zabezpieczenie i wyeksponowanie. Mamy za sobą wiele rozmów i pism w tej sprawie. W lipcu członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami PKP PLK, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Dzielnicy. Podczas wizji lokalnej mieliśmy okazję zobaczyć aktualny stan rozkładu jazdy, który został dosłownie wycięty wraz z ceglanym fragmentem ściany z przejścia podziemnego i przeniesiony na poziom placu przy naszej włochowskiej stacji. Według deklaracji PKP PLK rozkład miał zostać docelowo wyeksponowany w specjalnej gablocie, jednak pojawił się problem sfinansowania zaleceń konserwatorskich. W 2019 roku będziemy podejmować kolejne działania mające na celu zachowanie tej cennej pamiątki w naszej dzielnicy. O szczegółach będziemy informować wkrótce.

8. Zieleń w Mieście Ogrodzie Włochy

Stałym punktem aktywności naszego Stowarzyszenia są działania dotyczące zieleni w naszej dzielnicy. Pod koniec 2018 roku zostały wykonane nasadzenia w Nowych Włochach jako jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego, który został zgłoszony przez jednego z członków naszego Stowarzyszenia. Zaangażowaliśmy się również w problem wycinki drzew na ul. Potrzebnej – na prośbę naszego członka Przemka Gana odbyła się w tej sprawie wizja lokalna. Z kolei w przeglądzie drzew na ul. Popularnej wziął udział zaproszony przez nas niezależny arborysta – ekspert ds. zieleni zabytkowej, który pomagał nam w rozmowach z Zarządem Zieleni. Zajmowaliśmy się także problemem wycinki drzew na ul. Tynkarskiej i starego dębu przy peronie stacji. Pozyskaliśmy m.in. deklarację PKP PLK dot. wykonania nasadzeń zastępczych po zakończeniu wciąż trwającego remontu linii kolejowej 447. Tematowi ochrony zieleni we Włochach było poświęcone także jedno z naszych śniadań sąsiedzkich z udziałem przedstawicieli Zarządu Zieleni, które zorganizowaliśmy w czerwcu.

9. Pawilon w Ogrodach Kosmosu

Wielu z nas doświadcza na co dzień deficytu miejsc we Włochach, w których można usiąść, zjeść i spędzić czas ze znajomymi – zwłaszcza w Nowych Włochach. Od kilku miesięcy aktywnie postulujemy budowę pawilonu kawiarniano-kulturalnego na terenie zrewitalizowanych Ogrodów Kosmosu. O tę inwestycję wnosiło też wielu mieszkańców Włoch m.in. podczas konsultacji społecznych, które odbyły się jeszcze w 2016 roku. Zależy nam na tym, by nie było to miejsce stricte komercyjne, ale punkt, w którym odbywałyby się także wydarzenia kulturalne i społeczne skierowane do mieszkańców. Z inicjatywy naszej radnej Klaudii Jastrzębskiej radni wystąpili w lipcu 2018 roku do władz dzielnicy o zabezpieczenie środków na budowę pawilonu – poprzedni zarząd nie załatwił jednak skutecznie tej sprawy. Podczas grudniowego posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem nowych wiceburmistrzów: Sebastiana Pilińskiego i Moniki Kryk, po raz kolejny zaapelowaliśmy o realizację tego postulatu. W rozmowach z przedstawicielami dzielnicy podkreślamy także, że niezwykle ważne jest zadbanie o wysoką jakość architektury takiego obiektu, który wpisywałby się estetyką w naturalne otoczenie Ogrodów Kosmosu.

10. Piszemy wnioski do nowego studium Warszawy

W maju ruszyły prace nad nowym studium dla Warszawy. To od jego zapisów będzie zależeć rozwój przestrzenny Włoch i innych dzielnic. W grudniu zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców w MAL-u na Rejonowej, podczas którego wspólnie pisaliśmy wnioski do nowego studium, a nasi członkowie m.in. Jolanta Piecuch i Klaudia Jastrzębska udzielali porad dot. procedury i obowiązujących zapisów.

11. Udział w konsultacjach społecznych

Rok 2018 obfitował w konsultacje ważnych dokumentów, w które aktywnie się zaangażowaliśmy. Jednym z kluczowych była tzw. ustawa lex deweloper pozwalająca budować inwestycje wbrew planom miejscowym. Składaliśmy do niej swoje uwagi, uczestniczyliśmy w konferencji prasowej ruchów miejskich sprzeciwiającej się jej uchwaleniu, a także w specjalnej konferencji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, podczas której nasza przedstawicielka Jolanta Piecuch podkreślała zagrożenia płynące z jej zapisów. W grudniu złożyliśmy też swoje uwagi do projektu uchwały krajobrazowej dla Warszawy, a także projektu zmian w budżecie obywatelskim.

Powyższe projekty, to jednak nie wszystkie tematy, którymi się zajmowaliśmy. Angażowaliśmy się też w tworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej na ul.Rejonowej, monitorowaliśmy kwestię budowy stacji jakości powietrza we Włochach, kwestię rewitalizacji skweru na rogu ul. ks. Chrościckiego i Rybnickiej, o którą zabiegaliśmy w ramach naszego projektu Włochowskich Skwerów Miejskich. Zgłaszaliśmy wiele mniejszych postulatów jak chociażby wytyczenie miejsc parkingowych dla rodzin z dziećmi pod Urzędem Dzielnicy, likwidację wysokich krawężników czy wytyczenie ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych przy Biedronce na Plastycznej. Nasi członkowie startowali też z list Ruchów Miejskich do Rady Warszawy. 

To był dla nas bardzo intensywny rok – mamy za sobą sporo pracy, ale też wiele bardzo cennych dla nas rozmów i spotkań z Wami. Dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia przy kolejnych projektach na rzecz Włoch!

Przewiń do góry