8 działań Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy w 2015 roku

Koniec roku to tradycyjnie czas na podsumowania. Piknik Aktywnych Mieszkańców w Parku Kombatantów, spotkania „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy?”, projekt „Włochowskie Skwery Miejskie” – zobacz jakie jeszcze działania zrealizowaliśmy w 2015 roku. 

1. Spotkania mieszkańców w ramach cyklu „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy?”
W maju i listopadzie zorganizowaliśmy dwa spotkania w ramach cyklu „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy”. Wydarzenia były okazją do bezpośredniej rozmowy mieszkańców z przedstawicielami samorządu (m.in. Burmistrzem dzielnicy i przedstawicielami Urzędu Miasta) i zewnętrznymi ekspertami o sprawach naszej dzielnicy. Majowe spotkanie poświęcone było konsultacjom na temat sposobu zagospodarowania tzw. „Ogrodów Kosmosu”, przebudowie przejścia podziemnego pod PKP Warszawa Włochy i dalszym losom planu miejscowego Tynkarska, w szczególności placu dworca PKP. W listopadzie rozmawialiśmy m.in. o rewitalizacji, a także o walce z chaosem reklamowym we Włochach. Efektem tych dwóch spotkań są deklaracje przedstawicieli Urzędu Dzielnicy i Urzędu Miasta dot. przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w zakresie zagospodarowania placu przy dworcu PKP Włochy, a także urządzenia terenu tzw. Ogrodów Kosmosu. Dzięki temu jako mieszkańcy możemy mieć większy wpływ na to jak będzie wyglądać nasze otoczenie.

ogrody_kosmosu_500.jpg

2. Ukwiecone okolice dworca PKP Włochy
Na przełomie maja i czerwca w okolicach skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Popularną pojawiły się kwiaty i krzewy. Projekt ten powstał w wyniku prac Stowarzyszenia nad budżetem partycypacyjnym i został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w poprzednim roku. Projekt został zrealizowany przez Zarząd Oczyszczenia Miasta, który zadeklarował coroczne ukwiecenie tej ważnej włochowskiej przestrzeni publicznej.

kwiaty_pkp_500.jpg

3. Włochowskie Skwery Miejskie i akcja sadzenia kwiatów
„Włochowskie Skwery Miejskie” to projekt, w ramach którego chcemy, by niezagospodarowane działki miejskie na terenie dzielnicy były przekształcane w przyjazne mieszkańcom tereny zielone sprzyjające wypoczynkowi i integracji. Jedną z takich działek jest teren na końcu ulicy Naukowej. W kwietniu spotkaliśmy się tam z okolicznymi mieszkańcami, by wspólnie zasadzić kwiaty. Akcja miała symboliczny charakter i jej celem było zachęcenie mieszkańców do aktywności  na rzecz otaczającej nas przestrzeni. W II i III kwartale 2015 roku przeprowadziliśmy wśród mieszkańców ankiety dotyczące ich konkretnych oczekiwań względem „Włochowskich Skwerów Miejskich”. Efektem badania jest skierowanie przez nas w grudniu 2015 r. pism do władz dzielnicy, a także ZDM i ZOM, z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz bardziej estetycznego zagospodarowania takich terenów jak m.in.: plac przy TBS na ul. Chrościckiego, róg ul. Plastycznej i Potrzebnej, róg ul. Obywatelskiej i ks. J.Chrościckiego, róg ul. Owalnej i Techników, tereny przylegające do osiedla Chrobry czy działka wzdłuż ul. Dźwigowej.

sadzenie_500.jpg

4. Piknik Aktywnych Mieszkańców
We wrześniu wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi z terenu Włoch zorganizowaliśmy w Parku Kombatantów Piknik Aktywnych Mieszkańców. Podczas imprezy mieszkańcy mieli okazję zapoznać się bliżej z działalnością włochowskich ngo, poznać narzędzia partycypacji społecznej, a także wziąć udział w licznych atrakcjach kulturalno-rekreacyjnych.

piknik500.jpg

5. Kula Włochowska
W 2015 roku kontynuowaliśmy wydawanie naszej gazetki „Kula Włochowska”. Na jej łamach pisaliśmy m.in. o ładzie przestrzennym naszej dzielnicy, narzędziach partycypacji społecznej, inwestycjach dzielnicowych, historii Miasta Ogrodu Włochy, a także o mieszkańcach, którzy działają na rzecz swojego otoczenia. Łącznie wydaliśmy 12 numerów.

kula500.jpg

6. Jakość powietrza we Włochach 
Pod koniec 2015 roku rozpoczęliśmy prace nad poprawą jakości powietrza w naszej dzielnicy. Odbyliśmy szereg spotkań i rozmów mających na celu ustalenie faktycznego stanu zanieczyszczenia, a także narzędzi jakimi dysponujemy do prowadzenia działań w  tym obszarze. Jednym z pierwszych kroków, które chcemy zrealizować w 2016 roku będzie zwołanie posiedzenia dzielnicowej komisji ds. środowiska, która byłaby poświęcona temu tematowi. Chcemy, by zarówno przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, Urzędu Miasta, jak i instytucji takich jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ZGN czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zebrali się w jednym miejscu i podjęli merytoryczną rozmowę na temat możliwości poprawy stanu powietrza we Włochach .

mapa_powietrze_500.jpg

7. Aktywność naszej radnej
Nasze Stowarzyszenie w Radzie Dzielnicy Włochy reprezentuje Klaudia Jastrzębska.  W mijającym roku była zaangażowana m.in. w prace dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Klaudia Jastrzębska jest zastępcą przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, na forum której były omawiane m.in. sprawy planów miejscowych, Fortu V Włochy, wycinki drzew i innych spraw bieżących. Jako członkini komisji rewizyjnej uczestniczyła m.in. w kontroli zarządzania i wydatków Biblioteki Publicznej we Włochach. Działa ponadto w Komisji ds. Budżetu i Infrastruktury oraz w Komisji Kultury Oświaty i Sportu. W ramach swojej aktywności składała interpelacje dot. m.in. utworzenia „śpiących policjantów” przy ul. Obrońców Pokoju i Wszemirowskiej, wytyczenia pasów w celu poprawy organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Obrońców Pokoju i Łuki Wielkie, zapadniętych studzienek przy ul. Promienistej, remontu skrzyżowania ul, Rybnickiej z ul. Globusową czy wprowadzenia transmisji online z sesji rady dzielnicy.
  klaudia_jastrzebska_500.jpg

8. Aktywność w dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego 
Nasze Stowarzyszenie wspólnie z przedstawicielami innych włochowskich organizacji pozarządowych spotyka się co miesiąc w ramach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Komisja jest forum do dyskusji o bieżących sprawach dzielnicy, planach na przyszłość, integracji organizacji społecznych i wspólnych projektach na rzecz mieszkańców. Wymiernym efektem tych prac stała się m.in. wspólna organizacja Pikniku Aktywnych Mieszkańców (punkt 4).

piknik_mapa_500.jpgNasze Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i nie generuje żadnych zysków. Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć nasze działania , będziemy wdzięczni za każdą darowiznę. Wszystkie środki przeznaczamy na działalność statutową naszej organizacji i realizację projektów na rzecz naszych Włoch. 


Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy 
Nr konta: 43 2030 0045 1110 0000 0387 4190  

Przewiń do góry