Cichy powrót tematu przeładowni kruszyw w rejonie ul. Noteckiej

Przy okazji inwestycji kolejowych związanych z modernizacją układów torowych należących do PKP PLK powraca wątek relokacji betoniarni z Odolan na tereny bliższe nam.

Temat lokalizacji kruszyw w obrębie przystanku Warszawa Główna Towarowa (zlokalizowany pomiędzy Nowymi Włochami a Bemowem) był już kiedyś omawiany, a w 2017 roku wzbudził szczególne kontrowersje wśród mieszkańców naszej dzielnicy.
Wątek ten pojawił się ponownie na ostatniej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska dzielnicy Włochy (27 października) poświęconej m.in. inwestycjom związanym z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Temat wydaje się, jest bagatelizowany przez nasz Urząd, finalnie jeden radny dopatrzył się jako pierwszy problemu z ruchem ciężarowym i chęcią wpuszczenia go w ul. Notecką. Temat ruchu jednak poza zwróceniem uwagi został zawieszony przez przedstawiciela miasta, który powiedział, że sprawa protestów jest znana i w celu rozważenia różnych opcji powinno się odbyć odrębne spotkanie.
Jednak poza drogą nikt nie widzi problemu z relokacją samych przedsiębiorców i ich działalnością bliżej Włoch. Ten temat też wymaga omówienia – liczymy, że władze dzielnicy nie zgodzą się na tę lokalizację bez żadnych zabezpieczeń dla mieszkańców – od hałasu czy pyłów.
Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia prosił podczas posiedzenia Komisji przedstawicieli Wykonawcy, aby zaznaczyli oczekiwania społeczne i ryzyka związane z tym, że jako mieszkańcy dzielnicy będziemy brali aktywny udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących planowanych prac.

Przewiń do góry