Czas na opinie mieszkańców w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla PKP PLK SA

Na stronach Wojewody Mazowieckiego jest już Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla PKP PLK SA na modernizację podmiejskiej linii kolejowej 447 usytuowanej we Włochach po stronie Starych Włoch. W jej ramach planowana jest m.in. przebudowa przejście podziemnego pod stacją, a także rewitalizacja zabytkowych wiat na peronach. To właściwy czas na zapoznanie się z projektem i na skuteczne proceduralnie złożenie swoich ewentualnych opinii i zastrzeżeń do niego. Pozostało już tylko kilka dni, więc trzeba się pospieszyć. 
Na kwietniowym spotkaniu z PKP PLK jakie Stowarzyszenie zorganizowało głównie w sprawie ekranów akustycznych budowanych (w ramach modernizacji linii dalekobieżnej Nr 1) po stronie Nowych Włoch, mieszkańcy pozyskali sporą wiedzę na temat przygotowywanej modernizacji linii 447. Obejmuje ona, poza terenem zajętym pod same tory, teren z nimi sąsiadujący (czyli ewentualne ekrany), przebudowę przejścia podziemnego pod przystankiem Warszawa Włochy, a także inwestycje towarzyszące.

Po spotkaniu z zainteresowanymi sprawą włochowskimi organizacjami społecznymi, w lipcu nasze Stowarzyszenie złożyło do PKP PLK SA wnioski do tej modernizacji, a do Prezydent Warszawy wniosek o szeroką współpracę i koordynację prac inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenach kolejowych. Nie udało się nam o tym porozmawiać z Zarządem Dzielnicy Włochy, bo Burmistrz nie przybył ani na spotkanie z mieszkańcami w kwietniu, ani na spotkanie z Wiceprezydentem Michałem Olszewskim w sierpniu, ani na ekspercką debatę na ten temat -we wrześniu. Wszystkie te spotkania przygotowane były przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy. Dlatego teraz apelujemy do mieszkańców o indywidualne śledzenie wszczętego postępowania administracyjnego i szeroki udział w ogłoszonych teraz konsultacjach. To właśnie teraz możemy mieć wpływ na warunki postawione Inwestorowi przez Wojewodę Mazowieckiego.

Przewiń do góry