Czy mieszkańcy obronią placyk dworca PKP przed zabetonowaniem?

Co będzie na placu obok stacji PKP Włochy? 15 grudnia 2011 r. będzie okazja, aby mieszkańcy dowiedzieli się więcej o planach zagospodarowania tego terenu.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy od wielu lat zabiega o urządzenie tam zielonej, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, która będzie integrować mieszkańców Włoch.

W podsumowaniu lutowego spotkania z urbanistami i burmistrzem Włoch wymieniono wcześniejsze działania w tej sprawie.

Po ogłoszeniu możliwości zgłaszania wniosków do planu Tynkarska, Stowarzyszenie w szkole na Solipskiej pomagało mieszkańcom formułować wnioski do planu i samo złożyło takie wnioski.

Nasza radna Jolanta Piecuch, będąc jeszcze przewodniczącą włochowskiej komisji ładu przestrzennego zadbała o złożenie przez komisję stosownych wniosków, z którymi można zapoznać się w protokole z posiedzenia komisji w dniu 24 marca 2011 .

Komisja Ładu Przestrzennego podjęła także w kwietniu Uchwałę Nr 8/7/2011 w sprawie: organizacji debaty eksperckiej p.t. „Ukształtowanie i rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej historycznego miasta-ogrodu Włochy – okolice stacji PKP”, która niestety nie została zrealizowana przez zarząd dzielnicy.

W czerwcu 2011 Stowarzyszenie przeprowadziło ankietę wśród mieszkańców, aby przedstawić jej wyniki na spotkaniu zorganizowanym przez zarząd Dzielnicy dnia 29 czerwca 2011 .

W dniu 6 lipca 2011 Stowarzyszenie wniosło o zorganizowanie konkursu  urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania tego terenu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Jak wiadomo, zarząd nie zorganizował także spotkania mieszkańców z urbanistami w tej sprawie, chociaż obiecał to mieszkańcom podczas czerwcowego spotkania.

A jak jest w innych dzielnicach? Przykład pierwszy z brzegu: Dzielnica Bemowo z własnej inicjatywy organizuje szerokie konsultacje na temat zagospodarowania 350 metrowego skweru .
Wszystko wskazuje na to, że zarząd Dzielnicy Włochy nie dojrzał jeszcze do otwartej, owocnej współpracy z mieszkańcami. Dobrze byłoby, żeby mieszkańcy po raz kolejny, na posiedzeniu komisji ładu dnia 15 grudnia spróbowali zachęcić do tej współpracy zanim będzie za późno dla placyku przy stacji PKP Włochy.

Przewiń do góry