Czy w 2016 roku powstaną nowe skwery we Włochach?

„Włochowskie Skwery Miejskie” to projekt naszego Stowarzyszenia, w ramach którego chcemy, żeby na niezagospodarowanych działkach na terenie naszej dzielnicy powstawały estetyczne przestrzenie służące mieszkańcom. Pod koniec 2015 roku skierowaliśmy wnioski do Urzędu Dzielnicy, Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Oczyszczania Miasta, w których prosimy o podjęcie takich działań m.in. na ul. Chrościckiego i ul. Dźwigowej. 

W II i III kwartale 2015 roku przeprowadziliśmy specjalne ankiety mające na celu zbadanie oczekiwań mieszkańców wobec projektu „Włochowskich Skwerów Miejskich”. W badaniu wzięło udział łącznie 365 mieszkańców. Z racji przyjętej metody badania, nie ma ono charakteru w pełni reprezentatywnego, wskazuje jednak wyraźnie głównie kierunki. Oto główne wnioski: 

  • style=”line-height: 15px;”>97% osób, które wypełniło ankietę uważa, że we Włochach istnieje potrzeba tworzenia kolejnych skwerów miejskich. 
  • style=”line-height: 15px;”>Mieszkańcy jako główne funkcje skwerów wskazywali: style=”line-height: 15px;”> Miejsce relaksu (np. z ławkami, leżakami, annami, oczkiem wodnym) – 82% wskazań; style=”line-height: 15px;”> mini-ogrody miejskie z dominacją kwiatów i krzewów – ponad 50% wskazań;  style=”line-height: 15px;”>miejsce organizacji spotkań mieszkańców i kameralnych imprez plenerowych – ponad 50% wskazań. 

Gdzie mogłyby powstać nowe skwery?
Wśród potencjalnych lokalizacji dla tworzenia Włochowskich Skwerów Miejskich mieszkańcy wskazywali w ankietach m.in. Ogrody Kosmosu, teren u zbiegu ul. Chrościckiego i ul. Obywatelskiej, teren ul. Dźwigowej (między ul. Redaktorską a Parowcową), ul. Potrzebną róg Plastycznej, ul. Techników przy ul. Owalnej. Wśród spontanicznych wskazań mieszkańców (lokalizacje nie umieszczone wcześniej na liście ankietowej) znalazły sie także wnioski o zagospodarowanie placu na rogu ul. Chrościckiego i ul. Rybnickiej (teren przed budynkiem TBS), a także okolice Solipskiej, Fasolowej, Zapustnej. 

Dlatego pod koniec 2015 roku nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędzu Dzielnicy, a także Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o analizę tych lokalizacji i tam gdzie to możliwe podjęcie działań na rzecz ich przekształcenia w skwery. Na tym etapie otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich, który zadeklarował wstępne zainteresowanie podjęciem działań zmierzających do bardziej estetycznego zagospodarowania terenu biegnącego wzdłuż ulicy Dźwigowej. O odpowiedziach w sprawie pozostałych lokalizacji będziemy informować na bieżąco. Mamy ogromną nadzieję, że  w tym roku Włochy zyskają kilka nowych estetycznych przestrzeni, które będą służyć nam wszystkim!
 

Przewiń do góry