Czy Zarząd Dzielnicy zrobił wszystko ws. placu przy stacji PKP ?

Mija właśnie rok odkąd nasze Stowarzyszenie zebrało kilkaset podpisów pod petycją o rewitalizację placu przy stacji PKP Warszawa Włochy. Dlaczego władze dzielnicy wciąż nie potrafią  skutecznie zająć się tą sprawą?

W lutym 2013 r. pod naszą petycją dot. rewitalizacji placu podpisało się kilkaset osób.

Wnioskowaliśmy m.in. o:

* pilne wykupienie lub nieodpłatne przejęcie od spółki PKP SA gruntu wraz z placem wokół dworca Warszawa Włochy z przeznaczeniem go pod reprezentacyjny plac, który stanowiłby wizytówkę Starych i Nowych Włoch;
* wskazanie dla obszaru wokół dworca funkcji Centrum Integracji Lokalnej w zmienianym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy;
* przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie tego terenu, tak by jego przyszły wygląd mogli zaproponować czołowi architekci i artyści specjalizujący się w zagospodarowaniu miejskich przestrzeni i krajobrazu.

Prezydent Warszawy scedowała realizację naszych postulatów na Zarząd Dzielnicy.

Konsultacji z mieszkańcami brak, biznes na pierwszym miejscu?
Władze Dzielnicy przy błyskach fleszy podpisały w lipcu 2013 r. list intencyjny z PKP na temat wspólnej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Stowarzyszenie domagało się wówczas, aby przed ustaleniem koncepcji zagospodarowania tego terenu z PKP, władze dzielnicy przeprowadziły konsultacje z mieszkańcami. Urząd Dzielnicy żadnych działań jednak nie podjął, a list intencyjny nie wniósł nic konkretnego w temat rewitalizacji placu, oprócz tego, że pokazał, że dla PKP priorytetem jest postawienie w tym miejscu obiektu usługowo-handlowego.

Potwierdziła to – zapytana przez nas – przedstawicielka PKP SA w Zespole do realizacji  listu intencyjnego z Dzielnicą Włochy. PKP chce projekt zrealizować w ramach współpracy z inwestorem zewnętrznym. Harmonogram prac przewiduje prowadzenie rozmów z inwestorami w połowie tego roku.  PKP nie wyklucza spotkania ze Stowarzyszeniem na temat koncepcji czy projektu, ale po wyborze inwestora.

Co robią władze dzielnicy?
Pytania dot. sytuacji placu przy PKP zadawaliśmy władzom dzielnicy po raz kolejny podczas listopadowego Forum Mieszkańców na które otrzymaliśmy taką odpowiedź . Nasza radna Jolanta Piecuch złożyła również interpelację. Z odpowiedzi Dzielnicy wynika, że w sprawie nic konkretnego się nie dzieje.

Teraz radna Jolanta Piecuch wystąpi do Zarządu Dzielnicy Włochy o udostępnienie dokumentów potwierdzających przebieg działań Zarządu Dzielnicy Włochy i rozmów z PKP w sprawie przejęcia tego terenu na rzecz Miasta i realizacji Listu Intencyjnego z dnia 31 lipca 2013.  To pozwoli nam ocenić jak Zarząd Dzielnicy uszanował wieloletnie wysiłki mieszkańców Włoch przekształcenia tego terenu w reprezentacyjną przestrzeń publiczną historycznego miasta ogrodu Włochy.

Przewiń do góry