Czy drzewa wzdłuż ul. Tynkarskiej przetrwają?

Wycinka drzew w okolicy placu PKP Włochy, która miała miejsce na początku roku, była niemiłym zaskoczeniem dla wielu mieszkańców Włoch. Obecnie wzdłuż ul. Tynkarskiej pozostało ok. 60 drzew. Nasze Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie ich przed kolejnymi wycinkami.

Wycinka drzew, która ruszyła pod koniec stycznia 2018 roku związana była z pracami remontowymi na linii kolejowej 447. PKP PLK wycięło wówczas łącznie 53 drzewa powołując się m.in. na ich kolidowanie z infrastrukturą podziemną czy projektowanym nowym peronem. W ten sposób wycięto m.in. prawie stuletni dąb przy stacji szczególnie bliski sercu wielu mieszkańców Włoch.

Obecnie wzdłuż ul. Tynkarskiej pozostało ok. 60 drzew, co do przyszłości których nie możemy być pewni. Dlatego na naszą prośbę na ostatnią dzielnicową Komisję Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 15 maja zaproszeni zostali przedstawiciele spółki PKP PLK, którzy odpowiadali na pytania radnych i przedstawicieli naszego Stowarzyszenia dotyczące ewentualnej dalszej wycinki.

Przedstawiciele PKP PLK poinformowali, że na chwilę obecną wycinka została zakończona, ale podkreślili, że mogą się pojawić nowe okoliczności wymuszające jednak  usunięcie kolejnych drzew np. związane z bezpieczeństwem. Na prośbę naszego Stowarzyszenia przedstawiciel PKP PLK zadeklarował, że w przypadku konieczności usunięcia kolejnych drzew poinformowany zostanie o tym zarówno Wydział Ochrony Środowiska dzielnicy, jak i nasza lokalna społeczność, tak by można było wspólnie taką sytuację przed podjęciem wycinki omówić i szczegółowo przeanalizować.

Nasadzenia kompensacyjne

Zarówno w naszym piśmie do PKP PLK z lutego 2018 r., jak i na wczorajszej komisji zaapelowaliśmy o wykonanie przez spółkę nasadzeń kompensacyjnych drzew na włochowskich ulicach. PKP PLK nie ma takiego obowiązku, ale przedstawiciele spółki zadeklarowali wczoraj otwartość na ten postulat i zaproponowali podjęcie konkretnych rozmów w tej sprawie w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy i naszą lokalną społecznością jesienią tego roku, gdy zakończą się główne prace remontowe, a włochowska stacja zostanie ponownie otwarta (na razie wciąż obowiązuje wrześniowy termin przywrócenia ruchu pociągów).
Na pewno będziemy monitorować ten temat i informować o dalszych ustaleniach w tej sprawie!

Przewiń do góry