Dyskusja o Parku Kombatantów

W maju odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, której od trzech miesięcy przewodniczy radna z ramienia Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy Klaudia Jastrzębska. Głównym tematem dyskusji był Park Kombatantów i jego modernizacja (która na razie jest w fazie koncepcyjnej, ze względu na brak środków w budżecie dzielnicy).

W kontekście zmian w Parku pojawiło się kilka pomysłów. Póki co najbardziej odległa wydaje się koncepcja wygrodzenia parku bramą nawiązującą do stylistyki Pałacyku Koelichenów – zabieg ten miałby na celu podkreślenie historycznej funkcji terenu. Czy park byłby otwarty w wyznaczonych godzinach? Jest to kwestia dyskusyjna, która byłaby poddana pod konsultacje z mieszkańcami, tak jak i samo wygrodzenie parku. Dodatkowo przy przejściu do stacji PKP Włochy miałby powstać budynek gospodarczy wraz z miejscem dla ochrony oraz toaletą.

Co do pomysłów, które mogą być zrealizowane w bliższej przyszłości, to Urząd Dzielnicy planuje modernizację ścieżek ze względu na kolizję głównej alei z surmią bignoniowatą (to charakterystyczne pochylone drzewo podparte wspornikiem). Jeżeli dojdzie do modernizacji układu komunikacyjnego będzie to projektowane przez architekta. Dodatkowo dementujemy plotkę, która ostatnio się pojawiła – przez park nie będzie prowadzona żadna ścieżka rowerowa.

park_kombatantow_pochylone_drzewo_500.jpg

A co czeka nas już teraz? To zależy tylko od Was. W najbliższej edycji budżetu partycypacyjnego znalazły się projekty modernizacji Parku Kombatantów (ławeczki, kosze na śmieci itp.) oraz projekt parku linowego. Głosować na wybrane inicjatywy można w dniach 14-24 czerwca 2016 r. (m.in. za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl).

Klaudia Jastrzębska

Przewiń do góry