Działania dzielnicy na rzecz poprawy jakości powietrza we Włochach

17 stycznia odbyło się posiedzenie dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska poświęcone jakości powietrza w naszej dzielnicy. Rozmawialiśmy m.in. o kontrolach spalania odpadów przez Straż Miejską, wymianie starych pieców i instalacji tablicy informującej mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza we Włochach.

W komisji oprócz radnych wzięli udział przedstawiciele Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej, włochowskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy oraz wiceburmistrz dzielnicy Christian Młynarek. W posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

Tablice wyświetlające informacje o zanieczyszczeniu
Wśród wniosków złożonych przez nasze Stowarzyszenie do Zarządu Dzielnicy w lutym zeszłego roku znalazło się m.in. zainstalowanie na terenie Włoch tablicy świetlnej informującej o aktualnej skali zanieczyszczenia powietrza. Jest to o tyle ważne, że nie każdy ma stały dostęp do aplikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na smartfonie czy do profilu Warszawskiego Alarmu Smogowego czy Urzędu Miasta na facebooku. Stan powietrza zmienia się czasem z godziny na godzinę,  nie każdy ma więc szansę w czasie rzeczywistym zostać ostrzeżonym o złej jakości powietrza w naszej okolicy. Dotyczy to zwłaszcza seniorów, którzy stanowią ok. 20 % mieszkańców naszej dzielnicy. Podczas posiedzenia komisji wiceburmistrz Młynarek poinformował, że urząd będzie podejmował starania na rzecz pozyskania środków na tablice. Również radni komisji przyjęli wspólne stanowisko popierające ten postulat i zobowiązujące zarząd dzielnicy do zabezpieczenia pieniędzy na ich sfinansowanie.

Obecnie dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Warszawie pochodzą ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska umieszczonych w al. Niepodległości, na ul. Marszałkowskiej, ul. Podleśnej (Bielany), ul. Wokalnej (Ursynów) i ul. Kondratowicza (Targówek). Blisko Włoch jest także stacja w Piastowie. Siłą rzeczy żadna z nich nie mierzy jednak precyzyjnie stanu powietrza w naszej okolicy. Ma się to jednak zmienić. Jak podkreślił obecny na komisji przedstawiciel Straży Miejskiej, w przeciągu najbliższych 3 lat miasto zamierza kupić ponad 100 urządzeń pomiarowych, z których część powinna trafić także do naszej dzielnicy.
stan_powietrza_18_01_2017.jpg
Dane ze stacji pomiarowej w Piastowie (oddalonej ok. 6 km od Włoch) z godz. 22:00 w dniu 18 stycznia 2017 r.

Wymiana starych pieców
Nasze Stowarzyszenie w lutym 2016 roku wnioskowało również o przyspieszenie procesu wymiany pieców w lokalach zarządzanych przez włochowski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. W ostatnim czasie podjęte zostały działania na rzecz wymiany starych instalacji na kotły gazowe w budynku na ul. Janiszowskiej 3, budynku przy ul Konewki 1 oraz w budynku przy ul. Popularnej 29. Na komisji wiceburmistrz Młynarek poinformował, że jest szansa na rozszerzenie tej listy jeszcze o dodatkowe nieruchomości m.in. w al. Krakowskiej, ul. Chrobrego, ul. Noteckiej i ul. Wagonowej.
Niedawno Urząd Miasta uruchomił również dotacje na wymianę pieców dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców. Warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:
   1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym.
   2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wnioski można składać od 12 stycznia 2017 r.

Kontrole Straży Miejskiej
W grudniu 2016 r.  do Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej trafiło pięć specjalistycznych pojazdów wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Tzw. mobilne laboratoria pomagają monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza i wykrywać miejsca, w których mieszkańcy spalają szkodliwe odpady. Wskazanie podczas 10-minutowego pomiaru stężenia zawartości pyłów powyżej 200 mg/m3 jest sygnałem, że zabudowania znajdujące się w najbliższej okolicy, niezwłocznie należy objąć wzmożonym nadzorem i podjąć na tym terenie działania kontrolne. Jak dowiedzieliśmy podczas komisji, w tym roku mobilne laboratoria mierzyły stężenie zanieczyszczeń na ul. Ryżowej i Cietrzewia (interwencji samej Straży Miejskiej ws. spalania odpadów było jednak więcej).  Aby wezwać ten specjalistyczny pojazd na interwencję należy zadzwonić na 986 i podać adres miejsca, w którym widzimy szkodliwe spalanie.

Przewiń do góry