Ekrany akustyczne przy Biedronce i ul. Drukarzy

Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że PKP PLK ma czas do lutego 2022 r. na uzupełnienie brakujących ekranów wzdłuż torów.

Temat ekranów akustycznych w Starych i Nowych Włochach pojawił się po raz pierwszy w 2014 roku. Nasze Stowarzyszenie zorganizowało wówczas spotkanie mieszkańców z PKP PLK, podczas którego omawiany był planowany remont linii kolejowej 447. Temat ekranów wywoływał mieszane reakcje mieszkańców – część nie chciała zasłonięcia widoku na linię, sporo osób poparło jednak ich budowę. Decyzja o ich postawieniu  zapadła ze względu na przekroczone normy hałasu i ekrany zgodnie z zapowiedzią powstały zarówno po stronie Nowych jak i Starych Włoch. Pozostała jednak duża luka na wysokości ul. Plastycznej i Drukarzy. Chętnie z niej korzystają osoby nielegalnie przekraczające tory, a tracą okoliczni mieszkańcy, którzy nigdy nie rozumieli czemu w tym miejscu PKP PLK nie chciało ustawić ekranów od początku i muszą żyć w ponadnormatywnym hałasem.

Sprawa była monitorowana przez członków Stowarzyszenia i możemy powiedzieć, że PKP PLK planowo wystąpiło o odroczenie budowy ekranów, gdyż potrzebowała dostępu do torów z powodu remontu linii kolejowej nr 447, a potem linii nr 1.

Długo też walczyliśmy o uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w której nakazywałby inwestorowi wybudowanie ekranów na podstawie wykonanej analizy porealizacyjnej, która wykazała przekroczenia hałasu. Rok temu, w grudniu RDOŚ wydał decyzję nakazującą wybudowanie ekranów do końca 2020 roku.

Dziś już wiemy, że termin nie zostanie zachowany, gdyż PKP wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie daty realizacji budowy ekranów z powodu pandemii oraz problemów z wybraniem wykonawcy.

Mimo sprzeciwu kilku mieszkańców, RDOŚ przychylił się do wniosku i wyznaczył nowy termin do 28.02.2022 roku.

Liczymy, że jest to już data która się nie zmieni. W przeciwnym razie jako Stowarzyszenie będziemy rozważać przystąpienie na prawach strony do kolejnego postępowania zmieniającego obecna datę.

Przemysław Gan

Przewiń do góry