Informacja zwrotna mieszkańców na temat projektu planu Tynkarska

We wtorek  22 maja 2012 r. w szkole przy ul. Solipskiej  odbyło się zorganizowane przez  zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy,  ponad dwugodzinne spotkanie Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy i  przedstawiciela pracowni DAWOS p. Marka Sawickiego z mieszkańcami Włoch przed zapowiedzianą na dzień 25 maja –ustawową dyskusją publiczną nad tym projektem planu. Na spotkanie przybyło ok 100 mieszkańców.

Program spotkania przewidywał:
1.  Prezentację projektów architektonicznych dla przestrzeni dworca PKP sporządzonych przez urbanistów z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
2.  Umożliwienie mieszkańcom zapoznania się z planem miejscowym Tynkarska, w znacznej mierze zmieniającym najbliższe otoczenie wielu osób i nierzadko ingerującym w ich własność prywatną oraz uzyskanie wyjaśnień od autorów projektu planu.

Część pierwszą spotkania relacjonujemy w odrębnym artykule.
Intencją  zaś drugiej części spotkania, było przygotowanie mieszkańców do kolejnego etapu procedury planistycznej (spotkanie dotyczące składania wniosków do planu miało miejsce w marcu 2011r) przez  przekazanie im pełnej wiedzy o procedurach, prawach mieszkańców do współtworzenia planu miejscowego a także umożliwienie mieszkańcom zadania już pierwszych pytań dotyczących zaproponowanych w planie rozwiązań.

Ta część spotkania sprowadziła się głównie do  przedstawienia  przez mieszkańców poważnych zarzutów wobec przygotowanego przez pracownię DAWOS projektu planu oraz obaw związanych z planem, a kierowanych do p. M.Mikosa – Dyrektora BAiPP.

Brak wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami tak radykalnych rozwiązań  zaowocował gwałtownym wybuchem frustracji i pretensji mieszkańców do projektantów z DAWOS.

Mieszkańcy w sposób pełen emocji oskarżali urbanistów z Dawos o kompletne niewsłuchanie się w potrzeby mieszkańców, próbowali uzyskać informacje dotyczące celowości wytyczenia szeregu nowych ulic, które ich zdaniem są nie tylko zbędne, ale co więcej całkowicie zmieniają ich dotychczasowe otoczenie, ingerując niejednokrotnie w kształt prywatnych działek. Z tym ich właściciele absolutnie nie chcieli się zgodzić.

W tym miejscu należy  przypomnieć, ze w grudniu 2011 r, mimo szeregu wniosków kierowanych przez radną J.Piecuch w ramach prac komisji ładu przestrzennego (kierowanej  wówczas przez  radnego Janusza Wojdalskiego), a także żądań kierowanych przez samych mieszkańców – dzielnicowa komisja ładu przestrzennego nie zajęła się sprawą projektu tego planu. Czy więc o prawo do informacji i wypowiedzi dla mieszkańców musi dbać jedynie lokalne Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy?

We wtorek, w efekcie konfrontacji osób bezpośrednio zainteresowanych kształtem planu z jego autorami, Dyrektor Marek Mikos przyznał, że plan wymaga jednak poważnej rewizji pod względem wprowadzenia tak daleko idących zmian w przestrzeni miasta, które to zmiany są  w zupełności nieakceptowane przez społeczność lokalną.

DYSKUSJA PUBLICZNA 25 maja 2012 r.
Ciąg dalszy pytań i pretensji mieszkańców Włoch wobec pracowni DAWOS miał miejsce w pierwszej części ustawowej dyskusji o projekcie planu Tynkarska, która odbyła się w PKiN w dniu 25 maja 2012. Urbaniści z pracowni DAWOS nie przekonali mieszkańców.  Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy będą składać swoje uwagi do Prezydent Warszawy. Mają na to czas do 27 czerwca 2012. Wcześniej, jeszcze do 7 czerwca 2012 mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem tego planu.

Zakończenie tego sześciogodzinnego piątkowego spotkania w PKiN upłynęło już w atmosferze konstruktywnej dyskusji mieszkańców z Dyrektorem M.Mikosem.

Przewiń do góry