Kontrowersje wokół ekranów akustycznych we Włochach

16 kwietnia nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PKP PLK i władzami samorządowych ws. modernizacji linii kolejowych, które przebiegają przez teren Miasta Ogrodu Włochy. Głównymi tematami były m.in. kwestia ekranów akustycznych wzdłuż linii, hałas z głośników na stacji i przebudowa przejścia podziemnego.

Hałas z głośników stacji
Na wstępie spotkania Naczelnik Sekcji Eksploatacji Warszawa Zachodnia uspokoił liczną grupę mieszkańców, która przybyła w sprawie braku reakcji na ich wnioski o uciszenie głośników, które po „usprawnieniu” od kilku tygodnie nie pozwalają im spać. Naczelnik obiecał, że poprawa nastąpi jeszcze przed świętami.

Gdzie powstaną ekrany?
Dużą część dyskusji stanowiła lokalizacja ekranów akustycznych. Głosy mieszkańców Włoch są w tej sprawie mocno podzielone.

Na Nowych Włochach ekrany akustyczne powstają na ul. Plastycznej (od Plastycznej 5) i dalej na ul Potrzebnej do Potrzebnej 1. Na  Świerszcza: od ul. Świerszcza 6 do ul. Świerszcza 24, tj. od ul. ks. Juliana Chrościckiego do trzeciego domu przed ul. Mikołaja Paganiniego. Po stronie Starych Włoch: od ul. Owalnej 11 do ul. Drukarzy 10. Powodem są przekroczone normy hałasu na tych odcinkach. Ich postawienie jest częścią remontu dalekobieżnej linii kolejowej nr 1 Warszawa-Łódź. Ekranów nie będzie jednak na wysokości Parku Kombatantów.

Część mieszkańców skrytykowała odgrodzenie ekranami linii kolejowej od Miasta Ogrodu Włochy, część jednak poparła ich budowę. Zwracano uwagę, że zwłaszcza w okolicach ul. Plastycznej i ul. Tynkarskiej hałas jest niezwykle uciążliwy. Mieszkańcy, którzy są niezadowoleni z  powodu braku ekranów, zostali zapewnieni że ekrany będą dostawione, jeśli w analizie porealizacyjnej okaże się, że normy są przekroczone.

Co z estetyką?
Podczas spotkania część mieszkańców zwracała uwagę na estetykę ekranów. Dla wielu mieszkańców linia kolejowa jest integralną częścią historycznego Miasta Ogrodu Włochy. Zasłonięcie jej widoku będzie niezwykle bolesną zmianą. Ekrany definitywnie rozdzielą Włochy na Starą i Nową część. Na tym etapie nie ma już jednak możliwości zablokowania ich budowy. Trudno byłoby też zlekceważyć głosy tych mieszkańców, dla których sąsiedztwo linii jest jednak mocno uciążliwe.

Te zamontowane we Włochach będą miały kolor zielony i zróznicowaną wysokość. Na pytania czy możliwe  będzie nasadzenie bluszczu PKP PLK odpowiedziało, że zapewne konieczne byłyby dodatkowe zgody na to dla urzędu dzielnicy. Niestety Zarząd Dzielnicy nie przybył na to spotkanie.

Będzie nowe przejście podziemne. Na co mieszkańcy mogą mieć jeszcze wpływ?
Przed nami jest planowana przez kolej modernizacja podmiejskiej linii nr 447, w ramach której przy włochowskiej stacji powstanie nowe przejście dla pieszych. Przejście bedzie przesunięte w stosunku do obecnego w stronę Pruszkowa. Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność zachowania istniejących napisów z obecnego przejścia z charakterystyczną czcionką oraz przedwojennych kafli. PKP PLK wskazało, że istnieje możliwość  złożenia wniosków, tak by projektanci mogli je rozważyć przy przygotowywaniu projektu. Zainteresowane tym włochowskie organizacje społeczne  już rozpoczęły współpracę. Pierwsze spotkanie odbyło sie 30 kwietnia z udziałem Fundacji Stare Nowe Moje Włochy, Stowarzyszenia Samorządowego Włochy Miasto Ogród i inicjatora -Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy.

Przedstawiciele PKP wskazali również, że ze względu na opiekę konserwatorską wiaty na peronie 2  – kolej bedzie „zmuszona” na nowo zbudować peron II bez naruszenia tej wiaty, co na pewno będzie sporym wyzwaniem.

Zanim zacznie się ta modernizacja, mieszkańcy będą mieli szansę wypowiedzieć się na temat m.in. potrzeby ustawienia wzdłuż tej linii dodatkowych ekranów akustycznych i innych kwestii dot. środowiska. Będą mogli to zrobić poprzez złożenie uwag do postępowania środowiskego. Stosowną informację będzie można znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewiń do góry