Nasza akcja „Włochowskie skwery miejskie” nabiera rozpędu

Nasze Stowarzyszenie złożyło Zarządowi Dzielnicy Włochy propozycję wspólnego przygotowania programu „Włochowskie skwery miejskie”, w ramach którego na terenie naszej dzielnicy powstałyby zielone przestrzenie służące mieszkańcom.

30 kwietnia spotkaliśmy się w tej sprawie m.in. z burmistrzem Michałem Wąsowiczem i wiceburmistrzem Andrzejem Krupińskim, którzy wyrazili akceptację dla wspólnego projektu. Na spotkaniu omówiliśmy pierwsze działania ze strony Urzędu Dzielnicy i Stowarzyszenia.

Przede wszystkim Urząd podejmie działania celem zapewnienia dla działki u zbiegu ul. Plastycznej i Sympatycznej (byłe ogródki działkowe naprzeciwko Lidla) przeznaczenia na funkcje celu publicznego. To umożliwi dalsze przygotowanie szczegółowego projektu z udziałem mieszkańców.

Nasze stowarzyszenie zobowiązało się z kolei do przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie. Wkrótce opublikujemy specjalną ankietę, będziemy także organizować spotkania konsultacyjne.

Zachęcamy też do tego, aby mieszkańcy wskazali nam działki w swoim otoczeniu, które można by przekształcić w takie mini-skwery. Urząd dzielnicy sprawdzi czy działka należy do miasta, a potem wszyscy będą mogli wypowiedzieć się na temat wizji urządzenia tego terenu, tak by skwer służył potrzebom mieszkańców Włoch.

Więcej informacji o naszym programie znajdziecie tutaj.

Przewiń do góry