Nowe wieści ws. planowanej inwestycji na terenie KS Przyszłość

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy wydało 31 grudnia 2020 r. postanowienie o konieczności przedstawienia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej na terenie KS Przyszłość inwestycji.

To dobra wiadomość dla wielu mieszkańców przeciwnych tej inwestycji. Co ta decyzja oznacza dla nas w praktyce?

  • zyskujemy czas – postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia zostaje zawieszone do czasu przedstawienia raportu i jego oceny przez Biuro Ochrony Środowiska – a równolegle jest procedowana kwestia mikroplanu miejscowego, który zabezpieczyłby funkcje sportowe dla tego terenu (więcej informacji poniżej)
  • po powstaniu raportu odbędą się konsultacje społeczne, w trakcie których mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię

Mikroplan miejscowy dla terenu KS Przyszłość

15 października Rada Warszawy zgodnie z petycją mieszkańców i włochowskich radnych przyjęła uchwałę mającą na celu przystąpienie do prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się Klub Sportowy Przyszłość. To kluczowy krok w kontekście zapewnienia w tym miejscu funkcji sportowo-rekreacyjnych i wyeliminowania potencjalnej zabudowy. To od tempa prac nad planem będzie zależeć przyszłość tego terenu. Aby wyprzedzić deweloperskie ambicje władz klubu, konieczne będzie sprawne działanie zarówno Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, jak i władz Warszawy.

Przewiń do góry