O Forum Mieszkańców 13 listopada

Liczna obecność mieszkańców potwierdziła, że włochowianie są świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami. Na spotkanie z nimi, z  ramienia Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, przybyła wicedyrektor p. Urszula Majewska. Zaproszony Zarząd Dzielnicy Włochy nie przybył.

W dniu spotkania (zapytany) sekretariat burmistrza M. Wąsowicza powiadomił nas, że „Z ramienia Zarządu Dzielnicy, na spotkanie z Mieszkańcami, zostały oddelegowane merytorycznie właściwe osoby, tj. p. Mikołaj Foks oraz p. Bartłomiej Socha.” W trakcie spotkania okazało się jednak, że delegowane osoby  nie zostały wyposażone w pełną wiedzę o sprawach, będących przedmiotem spotkania. Prezentacja w oparciu o którą  rozmawialiśmy .

W sprawach przyszłości dworca PKP.

Wprawdzie dyr.U.Majewska nie przywiozła bezpośredniej odpowiedzi Prezydent Warszawy na petycję mieszkańców (740 podpisów) z marca 2013 r ., ale Miasto zwróciło się do Zarządu Dzielnicy o podjęcie rozmów z właścicielem terenu. Dyr.U.Majewska poinformowała, że zgodnie ze stanowiskiem Biura Nieruchomości wykup  tego terenu nie jest możliwy dokąd nie ma takiej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a ewentualne jej wprowadzenie zależy od rezultatów uzgodnień z PKP.

Ze strony reprezentantów Zarządu Dzielnicy mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi na pytania:
Czy prowadząc rozmowy z PKP, Zarząd Dzielnicy proponował dysponentowi terenu (PKP) zamianę działki przydworcowej na inną. Czy przed przystąpieniem do rozmów przeanalizowano możliwości prawne przejęcia tego gruntu skarbu państwa przez miasto w oparciu o fakt, że przy przekształceniu w spółkę prawa handlowego PKP przejęło za darmo majątek państwowy? Dlaczego dzierżawa wieczysta tego terenu nie może być teraz przeniesiona z PKP na miasto stołeczne Warszawa?

P.M.Foks zastrzegł, że występuje w charakterze rzecznika prasowego, który nie uczestniczył we wszystkich rozmowach z PKP.
Z przekazanych przez niego  informacji  wynika jednak, że nie było żadnych rozmów na temat przejęcia tego terenu na majątek Miasta. Zarząd Dzielnicy z zadowoleniem jedynie przyjął do podpisania zaproponowaną przez PKP treść Listu Intencyjnego i podda pod konsultacje społeczne  materiał, jeśli taki dostanie od PKP. Następnie M.Foks przekazał nam otrzymaną od spółki PKP informację że ze względu na brak jeszcze zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska, PKP opracowało wstępne założenia planowanej tam inwestycji. Jednocześnie PKP stara się  wprowadzić tę inwestycję do grupy jaka będzie realizowana od 2014 r z udziałem ….. INWESTORA ZEWNĘTRZNEGO (!).

M.Foks wyraził z tego faktu zadowolenie ponieważ celem podpisania przez Zarząd Dzielnicy Włochy Listu Intencyjnego z PKP było właśnie  zdynamizowanie takich działań PKP (!).   I tyle. Skąd ta niemoc? To właśnie niechęć realizacji zgłaszanych od lat oczekiwań mieszkańców oraz brak konsultacji społecznych w sprawie przyszłości włochowskiego dworca przed przystąpieniem do rozmów z PKP, sprawiło że Zarząd Dzielnicy przyjął niewłaściwe założenia do rozmów które przeprowadził.  W efekcie nie Miasto, ale inwestorzy zewnętrzni zadecydują o sposobie wykorzystania ostatniej niezabudowanej centralnej przestrzeni Włoch. Wykazana podczas spotkania  pasywność  Zarządu Dzielnicy Włochy w sprawie przejęcia na rzecz Miasta tego terenu i urządzenia tam miejskiej przestrzeni dla mieszkańców i gości Włoch, ostatecznie pogrzebała nadzieje mieszkańców na to, że możemy coś wspólnie zrobić.

1 2
Przewiń do góry