Owocne spotkanie z PKP PLK

Podczas rozmów 27 czerwca 2012 r. o pieszym przejściu dworcowym pozyskaliśmy szereg istotnych informacji. Przedstawiciele PKP PLK poinformowali nas m.in. o opóźnieniach związanych z modernizacją dworca, a także o utworzeniu specjalnej infolinii, pod którą mieszkańcy będą mogli zgłaszać interwencje w sprawie nieporządku.

1) Firma z którą PKP PLK podpisało umowę na sprzątanie tunelu zobowiązana jest sprawdzać porządek w tunelu co dwie godziny i sprzątać stosownie do potrzeb! Stan tunelu, jaki zastała w środę dyrekcja Oddziału PKP będzie mieć przełożenie na rozliczenie wykonawcy z niewypełniania zobowiązań umowy.

2) W najbliższym czasie pojawią się w tunelu tabliczki z nazwą i informacjami firmy sprzątającej, a na peronach będzie informacja PKP PLK o telefonie interwencyjnym do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad firmą sprzątającą. Tam mieszkańcy będą mogli zgłaszać interwencje w sprawie nieporządku.

3) Od trzech lat wiadomo, że tunel z 1935 r. utracił parametry izolacji zewnetrznej. Kolej podjęła w 2009 r. decyzję o remoncie części tunelu od strony Nowych Włoch ze srodków własnych, mimo że teren ten należy do miasta (część od wejścia do tunelu do ogrodzenia terenu kolejowego wzdłuż ul, Świerszcza).Decyzję podjęto po tym jak UE odmówiła finansowania infrastruktury technicznej poza terenem PKP.

4) Wszystkie plany modernizacyjne (współfinansowane ze środków europejskich) są opóźnione ze względow biurokratycznych.Nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, ponieważ trwa powtórne sporządzanie raportu środowiskowego.To są materiały dla całego przedsięwzięcia, w którym przejście PKP Włochy jest jedynie drobnym elementem.

5) Na spotkaniu nie przedstawiono projektu modernizacji samego tunelu, ale wiadomo, że ze wzgledów technicznych nie ma mowy o przywróceniu oryginalnych płytek elewacyjnych.Kolej planuje zamontować platformy przyschodowe. Kiedy to bedzie nie wiadomo.

6) Lokalizacja ekranów wzdłuż torów wynika bezpośrednio i wprost z wykonanych badań i jest bezwzglednie wymagana w ramach ochrony środowiska. Jakiekolwiek jej naruszenie skutkowałoby sankcjami wynikającymi z umów na unijne finansowanie.

7) Przedstawiciele PKP PLK zwrócili uwagę na dewastowanie we Włochach nowo postawionych ekranów. W przeddzień spotkania została także wyrwana kamera w podziemnym przejściu. Przedstawicielka Stowarzyszenia zwróciła się do obecnego na spotkaniu przedstawiciela Zarządu Dzielnicy o włączenie do programów włochowskich szkół programów profilaktyki przed dewastacją dobra publicznego.

8) Istnieje jeszcze konieczność dokonania izolacji zewnętrznej tunelu dla pieszych po stronie Nowych Włoch. Na terenie, którego zarządcą jest ZDM w imieniu Miasta. Koleje nie mają na to pieniędzy i Miasto musi przewidzieć na to środki finansowe.

Przewiń do góry