Pierwsze warsztaty dot. placu przy PKP Włochy za nami!

W środę 13 grudnia w Adzie odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące sporządzenia planu miejscowego PKP Włochy, który obejmuje teren wokół włochowskiej stacji.

Dlaczego tworzenie planu miejscowego jest takie ważne? Bo to właśnie ten dokument określi co będzie można, a czego nie będzie można zbudować przy stacji. Określi możliwą wysokość zabudowy, powierzchnię terenów zielonych czy funkcje tego terenu. To ważne, żeby mieszkańcy mieli wpływ na przyszły wygląd tej okolicy, która mamy nadzieję stanie się wreszcie prawdziwą wizytówką miasta-ogrodu Włochy.

Pogłębione konsultacje społeczne dot. planu PKP Włochy to efekt wniosku, pod którym zbieraliśmy wspólnie z mieszkańcami podpisy w 2016 roku. W ich ramach odbędą się łącznie dwa warsztaty dla mieszkańców, dostępna jest również specjalna geoankieta online: http://pkpwlochy.geoankieta.pl/.

Jak przebiegały warsztaty?

W środowych warsztatach w Adzie uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Urzędu Miasta, Urzędu Dzielnicy, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego oraz warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Przed rozpoczęciem prac w grupach, prezentację dotyczącą możliwych wariantów zagospodarowania placu wokół stacji przedstawiła Katarzyna Łowicka z SARP. Zgodnie z rekomendacją SARP, na placu mógłby powstać parterowy budynek „wpuszczony” w poziom -1, którego dach znajdowałby się na wysokości peronów. Jego dach pokryty byłby zielenią i mógłby pełnić funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców i pasażerów.

Co ważne, według propozycji SARP zagospodarowanie placu byłoby elementem znacznie szerszej koncepcji stworzenia tzw. parku linearnego (z zachowaniem lokalnego ruchu), który ciągnąłby się wzdłuż torów ulicą Drukarzy, a następnie ulicą Tynkarską. Teren pełniłby funkcje spacerowo-rekreacyjne, urządzony byłby skwerami, zielenią i małą architekturą.

Koncepcja przedstawiona przez SARP spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wielu mieszkańców obecnych na warsztatach.

Po prezentacji mieszkańcy podzielili się na trzy grupy tematyczne: „Komunikacja”, „Zieleń” i „Funkcje”. Uczestnicy opowiadali jakie są ich oczekiwania m.in. w zakresie obecności zieleni na placu, małej architektury, roli i funkcji ulicy Tynkarskiej i Chrobrego, potrzebach dotyczących sklepików i usług na placu, a także funkcjach jakie miałby pełnić sam plac. Wypowiedziom tym przysłuchiwał się obecny na spotkaniu projektant planu.

Pod koniec warsztatów moderatorki podsumowały główne wątki poruszane przez mieszkańców. Wśród zgłaszanych postulatów dominowały głosy popierające koncepcję SARP i niską zabudowę w tym miejscu w otoczeniu dużej ilości zieleni. Z konsultacji powstanie całościowy raport.

Transmisja z warsztatów

Transmisję online z warsztatów prowadził na Facebooku kanał „Włochy TV”. Zachęcamy do obejrzenia!

Kto nie miał szansy dotrzeć w środę, będzie miał jeszcze okazję wziąć udział w warsztatach w sobotę 16 grudnia w liceum na ul. Solipskiej 17/19 o godz. 11:00.

Pamiętajmy, że oprócz udziału w warsztatach ważne jest składanie oficjalnych wniosków z naszymi sugestiami. Możemy to zrobić tylko do 18 stycznia 2018 r. – koniecznie na piśmie – osobiście lub pocztą za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Przewiń do góry