Plan miejscowy „Tynkarska” – masz uwagi? zgłoś je!

Sprawdź gdzie możesz obejrzeć projekt planu zagospodarowania przestrzennego „Tynkarska” i do kiedy możesz składać do niego uwagi. Pamiętajmy, to od nas zależy jak w przyszłości będą wyglądać włochowskie uliczki, a plan „Tynkarska” obejmuje m.in. okolice Dworca PKP Włochy.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 7 maja 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki (PKiN), pl. Defilad 1, piętro XVII , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2012 r.

Więcej informacji: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mpzp_rejonu_Tynkarskiej_wylozenie.htm

Przewiń do góry