Plan Tynkarska I do zatwierdzenia

Projekt planu Tynkarska I będzie analizowany przez Komisję Ładu Przestrzennego Rady Warszawy już w czwartek 5 marca o godzinie 16.30 w PKiN sala 2018 – program posiedzenia i dokument można pobrać tutaj.
Plan obejmuje m.in. teren dworca kolejowego Warszawa Włochy, o którego rewitalizację mieszkańcy skupieni wokół Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy zabiegają od 2007 r.

W jesiennych pracach komisji nad planem udało się Stowarzyszeniu uzyskać powiększenie niezabudowanej powierzchni placu. Na najbliższym powiedzeniu będziemy zabiegać o zapisy umożliwiające prowadzenie tam inwestycji infrastruktury społecznej przez miasto. To ostatni moment, kiedy na wniosek mieszkańców, radni mogą jeszcze wprowadzić zmiany do planu.

Przewiń do góry