Plany miejscowe: jak, gdzie, kiedy?

Plany miejscowe to niezwykle ważne dokumenty, ponieważ to od nich zależy jaka zabudowa będzie możliwa na poszczególnych działkach i ulicach. Jak powstają i kto je zatwierdza? Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną m.in. przez nasze Stowarzyszenie, w której znajdziecie odpowiedzi na te pytania. 

Broszura jest efektem współpracy naszego Stowarzyszenia z innymi warszawskimi organizacjami pozarządowymi w Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego przy Prezydent Warszawy.  Materiał został wydany ze środków m.st. Warszawy i jest dostępny dla mieszkańców w urzędach miasta i wszystkich dzielnic Warszawy.

BROSZURA: http://www.wlochy.org.pl/dokumenty/jak_powstaja_plany_w_warszawie.pdf 

Nasze Stowarzyszenie od 12 lat nieprzerwanie zabiega o ład przestrzenny i  podmiotowe traktowanie mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznych Włoch. W 2002 roku aktywnie zabiegaliśmy u władz ówczesnej gminy Włochy o to, żeby prace nad włochowskimi planami miejscowymi w ogóle się rozpoczęły. Bez nich pogłębiała się chaotyczna zabudowa naszego Miasta Ogrodu.

Od tamtej pory zrealizowaliśmy wiele projektów na rzecz ładu przestrzennego we Włochach. W 2008 roku podjęliśmy współpracę z kadrą naukową i studentami SGGW, a w 2012 r. z  urbanistami z Politechniki Warszawskiej, w ramach której zrealizowaliśmy warsztaty z mieszkańcami dot. kształtowania przestrzeni m.in. placu przy stacji PKP Włochy.
Studenci zaprojektowali plac – zagłosuj!

Od 2007 roku regularnie organizowaliśmy spotkania informacyjne, w trakcie których pomagaliśmy i pomagamy mieszkańcom w składaniu uwag dla planów miejscowych: „Mikołajska”, „Stawy”, „Stare Włochy”, „Salomea”, „Wiktoryn” oraz „Tynkarska”.
 Przykłady naszej aktywności:
Spotkanie ws. planu Tynkarska
Wnioski do planu Tynkarska 
Porady Stowarzyszenia ws. planu Stare Włochy  

W 2013 roku zainicjowaliśmy projekt „Włochowskie Skwery Miejskie”, dzięki któremu mieszkańcy mogą mieć wpływ na zagospodarowanie wolnych działek miejskich. Efektem naszej pracy jest m.in. skwer na ul. Naukowej, na którym na początku września powstała siłownia plenerowa, a docelowo pojawi się plac zabaw.
Inauguracja projektu „Włochowskie Skwery Miejskie” 

Gorąco zachęcamy do aktywności i współpracy wszystkich, którym nie jest obojętny wygląd naszej dzielnicy!

Przewiń do góry