Plasomat dla mieszkańców – odcinek 1

W dniu 24 marca 2004 r. złożyliśmy do Wiceprezydenta Draby wniosek o podjęcie rokowań z syndykiem masy upadłościowej byłej Fabryki PLASOMAT celem nabycia tej nieruchomości na cele publiczne o zasięgu lokalnym.

W kwietniu ubiegłego roku walczyliśmy o to na forum komisji rady miasta. W maju,  otrzymaliśmy uchwałę Nr 87/XIX/2004 Rady Dzielnicy popierającą nasz wniosek. Interweniowaliśmy więc w Urzędzie Miasta o podjęcie stosownych działań i podjęcie stanowiska w tej sprawie przez Prezydenta. W lipcu Zastępca Prezydenta – Robert Draba zapewnił nas, iż wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie po zebraniu niezbędnych opinii. Minął rok –stanowiska brak. Wydziały urzędu miasta wciąż zbierają informacje i opinie.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Włochy w styczniu br zobowiązał się sprawdzić na jakim etapie jest sprawa i pisemnie poinformować Stowarzyszenie. Do dziś pewnie sprawdza, bo informacji nie otrzymaliśmy. W międzyczasie wszedł w życie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta na lata 2005 – 2013, Dzielnica Włochy nie zgłosiła propozycji rewitalizacji terenów PLASOMATU, ani żadnego innego. Teraz spróbujemy zapytać Burmistrza Dzielnicy Włochy o stan załatwienia naszego wniosku z marca ubiegłego roku. Spotkanie 27 czerwca.

Przewiń do góry