Plasomat dla mieszkańców – odcinek 2

W wyniku aktywności społeczności włochowskiej, ponad 350 wniosków wpłynęło do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych obecnie dla osiedla Włochy na północ od Popularnej. Wśród nich wnioski o przeznaczenie terenów byłego Plasomatu na inwestycje celu publicznego.

Wnioski dotyczyły m.in. lokalizacji na terenie Plasomatu takich obiektów jak:
-boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, lodowisko
-ogródek jordanowski
-hala rekreacyjno-sportowa i aqua park
-centrum kulturalne, ośrodek integracyjny dla Klubu Seniora, środowisk kombatanckich, harcerzy,
organizacji pozarządowych i spotkań samorządowców z mieszkańcami
-przychodnia zdrowia dla dzieci i dorosłych
-akademia trzeciego wieku, dom pomocy społecznej i dziennego pobytu seniorów, hospicjum
-warsztaty terapeutyczne
-komisariat policji

Po sporządzeniu przez urbanistów projektów planów, będą one wyłożone do publicznej konsultacji. Nie będzie to wcześniej niż za rok.

Przewiń do góry