Ponadlokalne działania Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, na bazie doświadczeń w relacjach z gminnym, a potem dzielnicowym samorządem we Włochach, w szczególności w zakresie dbałości o ład przestrzenny i braku szacunku urzędu do obywateli, podejmuje współpracę z innymi organizacjami społecznymi na coraz szerszą skalę.

Jej celem jest skuteczna budowa społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie właściwych demokratycznych relacji, a także zmian procedur i przepisów prawa w stronę realnej partycypacji obywateli w sprawach miasta.

Zapraszamy na stronę www.petycja.org.pl , gdzie znajdują się materiały dotyczące zainicjowanej przez nasze Stowarzyszenie ogólnopolskiej akcji Dość chaosu – planuj z głową. Tam też znajdą Państwo ciekawy materiał filmowy dokumentujący „współpracę” z Radą Dzielnicy Włochy w 2008 roku na temat planu miejscowego Mikołajska.

Od czerwca 2011 Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w całym kraju w ramach Kongresu Ruchów Miejskich, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie MY-POZNANIACY. W czerwcu 2011 podczas pierwszego spotkania w Poznaniu, powstały Tezy Miejskie, a już we wrześniu przeprowadzony został przez Kongres Ruchów Miejskich, współtworzony przez nasze Stowarzyszenie, Miejski Skaner Wyborczy dla kandydatów do parlamentu. W 2012 r opiniujemy założenia do nowelizacji ustawy prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz założenia do Polityki miejskiej.

W 2009 r Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy było współzałożycielem i jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego przy Prezydent m. st. Warszawy d.s. Architektury i Planowania Przestrzennego. Więcej o działalności KDS można dowiedzieć sie na stronie KDS.

Przewiń do góry