Praca Komisji Budżetu i Infrastruktury

Na posiedzeniach 30 sierpnia 2011 r i 6 września 2011 r Komisja obradowała nad piątymi już przygotowanymi przez Zarząd Dzielnicy zmianami budżetowymi na rok 2011 tak, aby Rada Dzielnicy Włochy mogła je pozytywnie zaopiniować na swym posiedzeniu w dniu 8 września.

Oprócz spraw budżetowych, przedmiotem obrad Komisji była informacja Zarządu na temat realizacji projektu Fortu Włochy realizowanego przez Dzielnicę od 2005 roku.

Ponieważ zdaniem naszej radnej Jolanty Piecuch oficjalne protokoły z posiedzeń tej Komisji znacznie różnią się od prawdziwego ich przebiegu, (przewodniczący odmówił wprowadzenia zmian) w załączeniu protokóły ze zmianami wnoszonymi przez Radną, która jest członkiem tej Komisji. Zdaniem radnej obrazuje to pracę samej Komisji jak i jej współpracę z Zarządem Dzielnicy Włochy, a próba manipulacji informacją publiczną, jaką są protokoły z posiedzeń komisji, jest niebezpiecznym precedensem dla lokalnej demokracji.

Protokóły ze zmianami:30 sierpnia 2011 6 września 2011

Przewiń do góry