Prace nad planem dla terenu KS Przyszłość

Według naszych najnowszych informacji tzw. plan dla rejonu ulic Rybnickiej i ks. J.Chrościckiego trafi niebawem do zaopiniowania przez wydziały Biura Architektury i Planowania oraz biura miasta.

Prawdopodobnie po ok. dwóch miesiącach rozpoczną się uzgodnienia z podmiotami zewnętrznymi, następnie projekt będzie mógł być skonsultowany z mieszkańcami. Urzędnicy potwierdzają, że projekt planu jest zgodny z intencją uchwały o przystąpieniu, czyli przewiduje funkcje sportowo-rekreacyjne i pozostaje zgodny z parametrami studium m.st. Warszawy.

W 2020 roku naszą dzielnicę obiegła informacja, że władze KS Przyszłość planują budowę na terenie klubu inwestycji mieszkaniowych. Dzięki powszechnej mobilizacji mieszkańców Włoch, radnych, władz dzielnicy i miasta sprzeciwiającym się tym planom, zapadła decyzja o przystąpieniu do przygotowania planu miejscowego, który prawnie zabezpieczyłby na tym terenie wyłącznie funkcje sportowe.

Do 4 czerwca 2021 r. mieszkańcy mogli składać wnioski do planu – nasze Stowarzyszenie wraz z wieloma mieszkańcami i innymi organizacjami pozarządowymi zaangażowało się w ich zbieranie i przekazanie do Urzędu Miasta. Według informacji na stronie Biura Architektury i Planowania termin uchwalenia planu prognozowany jest na 2023 rok.

Przewiń do góry