Przejrzyj pomysły zgłoszone do budżetu obywatelskiego we Włochach

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy – w tym też członkowie naszego Stowarzyszenia – zgłosili łącznie ponad 100 projektów dla naszej dzielnicy. Teraz będą one weryfikowane przez urzędników.

Wśród propozycji dla Włoch nie brakuje ciekawych pomysłów. Tradycyjnie jest sporo projektów dot. nasadzeń zieleni i skwerów (m.in. zimozielony skwer na rogu ul. Techników i ul. Owalnej, zazielenienie ul. Kleszczowej), zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, wydarzeń kulturalno-integracyjnych i projektów ekologicznych (np. modernizacja pasieki dla pszczół, budki i karmniki dla małych zwierząt).

Są też propozycje infrastrukturalne jak budowa chodników (m.in. na ul. Świerszcza i ul. Krakowiaków), przejść dla pieszych, pasów dla rowerów, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, górki saneczkowej, lodowiska, boisk, ścianki wspinaczkowej, tężni solankowej czy rozbudowa skate-parku.

Pojawiły się też pomysły zwiększające bezpieczeństwo m.in. barierki ochronne na ul. Sympatycznej i Krańcowej, wyświetlacze mierzące prędkość na ul. ks. Chrościckiego, Popularnej i 1 sierpnia, „pan Stopek” pomagający dzieciom przechodzić przez ul. ks. Chrościckiego, monitoring w Ogrodach Kosmosu.

Bardzo ciekawą inicjatywą jest też stworzenie zielonej ściany na elewacji biało-czerwonej dobudówki przy szkole na ul. Cietrzewia, która przykryłaby budynek nijak nie pasujący do zabytkowej bryły podstawówki, a także wprowadzenie dwujęzycznego nauczania polsko-angielskiego do włochowskich publicznych przedszkoli.

Wszystkie projekty można przejrzeć na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy. 

Co dalej ze zgłoszonymi projektami?

Obecnie trwa etap oceny projektów. Każdy zgłoszony pomysł zostanie sprawdzony przez pracowników urzędu – najpierw formalnie (np. czy formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie niezbędne informacje lub czy została do niego dołączona prawidłowa lista poparcia), a później merytorycznie. Urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja:

– jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

– jest możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji,

– jest możliwa do realizacji w ciągu roku,

– wpisuje się w kompetencje miasta,

– jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Jeżeli projekt wymaga uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu skontaktują się z ich autorami, aby poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić zakres tych zmian. Ocena zgłoszonych projektów zakończy się 4 maja br. Od negatywnego wyniku oceny, autorzy będą jeszcze mogli się odwołać.

Głosowanie odbędzie się od 15 do 30 czerwca br. Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 93 mln zł.

Przewiń do góry