Przejrzystość kwalifikacji wniosków do budżetu obywatelskiego 2014/2015 we Włochach

W minionym tygodniu odbyła się prezentacja projektów nad którymi mieszkańcy będą głosować. Warto jednak poświęcić nieco uwagi także i tym projektom złożonym przez mieszkańców, które zostały negatywnie zweryfikowane przez urzędników.

Warto, aby autorzy tych projektów (i nie tylko oni) mogli zapoznać się z oceną tych wniosków przez urzędników i z dyskusją o nich na forum Zespołu ds budżetu partycypacyjnego, który był uprawniony do wnioskowania o ponowne rozpatrzenie odrzuconego wniosku.

A skala jest niemała, bo dotyczy to prawie 30 proc złożonych wniosków. Z 34 odrzuconych projektów, w wyniku głosowania przez członków zespołu,  jedynie 8 z nich zostało skierowanych do ponownego rozpatrzenia. Dlatego w ramach realizacji prawa dostępu do informacji publicznej, przedstawiamy Państwu obrady Zespołu ds budżetu partycypacyjnego z dnia 6 maja 2014 r.

Ze względu na obszerność, nagranie zostało podzielone na części:
1.Wprowadzenie
2.Sprawy organizacyjne
3.Kompetencje Zespołu, kryteria oceny projektów i ocena przez urząd
4.Analiza odrzuconych wniosków z zakresu inwestycji i infrastruktury
5.Analiza odrzuconych wniosków z zakresu ochrony środowiska, zieleń
– usypanie górki dla dzieci na Czereśniowej
– budowa studni oligoceńskiej
– plaża nad stawami Koziorożca
– zielony rower
– kolorowy klomb
– szpaler drzew przy Zapustnej i Nowolazurowej
‚ – zieleń w przestrzeni publicznej na wjeździe do miasta ogrodu Wlochy od strony Alej Jerozolimskich

6.Analiza odrzuconych wniosków z zakresu kultury, sportu i rekreacji
– wypożyczalnia kajaków przy stawach Koziorożca
– psychologiczna akademia filmowa
– bieg włochowski na 5 i 10 km
– małe granty na imprezy integracyjne mieszkańcow na terenie Starych Włoch
– wypożyczalnia kajaków przy stawach Cietrzewia
7.Analiza pozostałech projektów odrzuconych przez urząd
– wi-fi nad stawami Koziorożca
– samochód dla Ośrodka Pomocy Społecznej
– cykl kwartalnych wykladów dotyczących medycyny naturalnej
– dzielnicowy informator senioralny
– uliczny trening
– audyt sytuacji prawnej kamienic nie stanowiacych wlasności m. st. Warszawy
– instalacja kamer monitoringu miejskiego

Ta wierna relacja z obrad zespołu jest potrzebna także dlatego, że protokoły z posiedzeń Zespołu ds budżetu partycypacyjnego we Włochach są daleko niewystarczające  dla oceny jego pracy i sposobu działania.

Przewiń do góry