Radni wnioskują o zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej 719. Cel: odciążyć Dźwigową i Chrobrego

Droga wojewódzka nr 719 biegnie ulicami Kleszczową, Chrobrego, Globusową i Chrobrego. Włochowscy radni wnioskują, aby jej obecny przebieg przełożyć na al. 4 czerwca 1989 r. Zmiana ta pozwoliłaby częściowo odciążyć nasze włochowskie ulice od tranzytu oraz zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zmiana przebiegu drogi krajowej będzie miała wpływ na możliwość zmiany parametrów technicznych ul. Chrobrego czy Dźwigowej na takie, które są dopuszczalne dla dróg tzw. klasy zbiorczej – w praktyce umożliwia to np. zwężenie jezdni czy dodatkowe ograniczenie prędkości na tych drogach. Modyfikacja może mieć także wpływ na trasy rekomendowane przez urządzenia GPS, co może przełożyć się na realny spadek ruchu w tym rejonie. By tak się stało, konieczna jest jednak zmiana w studium m.st. Warszawy.

Powyższa inicjatywa to efekt rekomendacji wypracowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w ramach prac prowadzonych we współpracy z naszym Stowarzyszeniem na rzecz planu miejscowego dla rejonu PKP Warszawa Włochy. Architekci w swoim opracowaniu zarekomendowali uspokojenie ruchu w rejonie ul. Chrobrego i placu wokół stacji, który docelowo powinien się stać centrum lokalnym miasta ogrodu Włochy.

Radni włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska przyjęli projekt stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla m.st. Warszawa na posiedzeniu 30 stycznia 2018 r. Inicjatorką projektu była nasza radna Klaudia Jastrzębska.

Teraz projekt stanowiska trafi na posiedzenie Rady Dzielnicy, gdzie będzie poddany pod głosowanie wszystkich radnych Włoch. Jeśli zostanie przyjęty, trafi następnie do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącej Rady Warszawy oraz Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy.

Przewiń do góry