Radni zajmą się budową pawilonu w Ogrodach Kosmosu

W poniedziałek 9 lipca Rada Dzielnicy na sesji zajmie się m.in. kwestią zabezpieczenia środków na budowę pawilonu kawiarniano-kulturalnego w Ogrodach Kosmosu. Nasze Stowarzyszenia bardzo zabiega o tę inwestycję, o którą wielu z mieszkańców wnosiło też podczas konsultacji społecznych, które miały miejsce w 2016 roku.

Wielu z nas doświadcza na co dzień deficytu miejsc we Włochach, w których można usiąść, zjeść i spędzić czas ze znajomymi – zwłaszcza w Nowych Włochach. Dlatego nasze Stowarzyszenie od wielu miesięcy postuluje budowę pawilonu kulturalno-kawiarnianego na terenie Ogrodów Kosmosu. Zależy nam na tym, by nie było to miejsce stricte komercyjne, ale punkt, w którym odbywałyby się także wydarzenia kulturalne i społeczne skierowane do mieszkańców. W rozmowach z przedstawicielami dzielnicy podkreślamy także, że niezwykle ważne jest zadbanie o wysoką jakość architektury takiego obiektu, który wpisywałby się estetyką w naturalne otoczenie Ogrodów Kosmosu.

W czerwcu tego roku kwestią pawilonu na naszą prośbę zajmowała się Komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska, której przewodniczy nasza radna Klaudia Jastrzębska. Radni wchodzący w skład tej komisji poparli postulat zabezpieczenia środków w budżecie na budowę pawilonu. 9 lipca tym wnioskiem zajmą się wszyscy radni Radni Dzielnicy Włochy.

O pawilonie rozmawialiśmy także na czerwcowej Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego wraz z innymi włochowskimi organizacjami pozarządowymi z wiceburmistrzem Wajszczakiem, który również poparł tę inicjatywę i zadeklarował wolę znalezienia środków na tę inwestycję. Bardzo liczymy na realizację tego pomysłu.

Przewiń do góry