Relacja z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury

Zachęcamy do zapoznania się z naszą relacją z posiedzenia Komisji  Budżetu i Infrastruktury Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 12 lutego 2013 roku, w oparciu o Protokół Nr 28 i nieuwzględnione do niego uwagi.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołów Nr  26 z 19 grudnia 2012r. i Nr 27 z 9 stycznia 2013 r.
4. Omówienie propozycji lokalizacji stacji rowerowych na terenie Dzielnicy Włochy zawartych w piśmie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie „Studium koncepcyjnego Systemu Roweru Publicznego dla m. st. Warszawy”.
5. Projekt Uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu  m. st. Warszawy na 2012 r.
6. Projekt Uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy (28.01.2013r.)
7. Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Inwestycji  w okresie 01.11 do 30.11.2012 r. oraz 01.12 do 31.12.2012 r.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2012 roku.
9. Wypracowanie Planu Pracy Komisji na 2013 rok.
10. Informacje Zarządu Dzielnicy w sprawach:
o wykaz wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę w grudniu 2012 roku,
o protestu mieszkańców w sprawie budowy ulicy Załuski,
o wystąpienia Stowarzyszenia Ochota Włochy w sprawie zamierzonej zabudowy budynkiem wielorodzinnym działek Nr 73 i 74
o bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych w Dzielnicy Włochy w 2012 roku
11. Odpowiedzi Zarządu na wnioski Komisji.
12. Sprawy różne.
13. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji – propozycja 28 marca 2013 r.
14. Zamknięcie obrad.

Zaproszeni goście:
P. Michał Wąsowicz Burmistrz Dzielnicy Włochy, P. Lidia Truszkowska Główna Księgowa, P. Łukasz Puchalski Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej, Przedstawiciele Zespołu Infrastruktury, Przedstawiciele Zespołu Inwestycji.

1 2 3 4
Przewiń do góry