Relacja ze spotkania w sprawie wniosków do planu Tynkarska

15 marca na spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, przybyło ponad 30 osób, szczelnie wypełniając szkolną klasę przy ul. Solipskiej.

Dyskutowano na temat planu zagospodarowania przestrzennego tzw. „Tynkarska”, który obejmuje pas terenu od granicy z Ursusem do stacji kolejowej PKP Włochy (włączając tereny kolejowe, w tym obszar dworca PKP Włochy i okolice ulicy Nowolazurowej), pomiędzy torami kolejowymi i ulicą Ryżową i dalej ulicą Chrobrego.

Nie wszyscy mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że prowadzone od 2009 roku, postępowanie dotyczące tego obszaru, z wyłączeniem terenów należących do PKP, zostało unieważnione, a prace nad planem podjęte na nowo. Jolanta Piecuch, prezes Stowarzyszenia i radna Włoch,  wyjaśniła jakie fakt ten ma znaczenie. Przede wszystkim  mieszkańcy, którzy we wcześniejszym postępowaniu nie składali wniosków, teraz mogą to uczynić i mieć realny wpływ na kształt planu, który bezpośrednio wpłynie na charakter okolicy, w której mieszkają.

Nad projektem pracują aktualnie urbaniści i architekci z pracowni Dawos, którzy podczas wcześniejszego spotkania  14 lutego, deklarowali swoją otwartość na propozycje mieszkańców. Podkreślali, że każdy głos będzie brany pod uwagę i rozważany. Jest to niezwykle istotny sygnał dla mieszkańców, którzy czując się odpowiedzialni za przestrzeń w której żyją i dbając o swój komfort i poczucie estetyki, powinni czynnie włączyć się w prace, poprzez składanie wniosków do planu.

Stowarzyszenie udostępniło wszystkim chętnym formularze wniosku i zadeklarowało gotowość do pomocy w ich wypełnianiu.

Ponadto Jolanta Piecuch w prezentacji zebrała wszystkie podstawowe informacje, które mogą pomóc mieszkańcom w sprawnym poruszaniu się w omawianej tematyce. Najistotniejsze elementy prezentacji wraz z listą źródeł Stowarzyszenie udostępnia na stronie internetowej.

Mieszkańcy mogą składać wnioski tylko do 25 marca 2011 roku.
Pamiętajmy, że zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego będzie lokalnym przepisem bezwzględnie obowiązującym, więc weźmy udział w jego tworzeniu!

Przewiń do góry