Rewitalizacja czy modernizacja

6 lutego w Urzędzie Miasta st. Warszawy odbyła się Komisja Rozwoju Gospodarczego. Tematem spotkania była realizacja Lokalnego Programu  Rewitalizacji m.st. Warszawy. Zakres i stopień realizacji Mikroprogramów dla swoich dzielnic referowali przedstawiciele Śródmieścia, Woli oraz Włoch.

Przypomnijmy, że mikroprogram  dla Włoch obejmuje trzy obszary:

Obszar I: Strefa mieszkalna we wschodniej części Dzielnicy, obejmujący teren ograniczony ulicami: 17 stycznia, Żwirki i Wigury, Al. Krakowską.

Obszar II: Strefa mieszkaniowa północnej części Dzielnicy, którego granice wytyczają ulice: Globusowa, Popularna, Śląska, Stawy, Sympatyczna, Potrzebna, Nike.

Obszar III: Fort Włochy ograniczony ulicami: Dojazdową, Badylarską, Na Krańcu, Ryżową, Kleszczową.

O ile w stosunku do realizacji wolskich i śródmiejskich nie było uwag, to w przypadku Włoch, Przewodnicząca Komisji wyraziła wątpliwość, czy liczne skąd inąd, przywołane działania, rzeczywiście wpisują się w rewitalizację jako taką.  Czy nie są pozytywnymi, ale oczywistymi działaniami podejmowanymi przez burmistrza.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Krystian Legierski, podobnie jak to miało w przypadku omawiania działań na Woli i w Śródmieściu, pytał o inne, nie ujęte w Programie obszary problematyczne, które w przyszłości mogłyby zostać objęte rewitalizacją.

Przedstawicielka Zarządu  Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, Matylda Gadomska nawiązując do tych pytań, wspomniała, że o ile działania w Obszarze II mają raczej charakter modernizacji, to z obszarem tym graniczy teren dworca PKP, którego rewitalizację mieszkańcy uważają za niezwykle pożądaną.

Zapytała o miejsce dla partycypacji w procesie rewitalizacji. Zaznaczyła, że jeśli chodzi o wspomniany obszar,  społeczność lokalna wykazuje duże zainteresowanie jego losami, uczestnicząc w przygotowanej i przeprowadzonej przez Stowarzyszenie  wśród mieszkańców ankiecie. Wyniki ankiety, będącej odpowiedzią na brak urzędowych konsultacji społecznych, zostały przedstawione w Urzędzie Dzielnicy Włochy podczas spotkania dnia 29 czerwca 2011 oraz przekazane Rzecznikowi Dzielnicy.

W związku z podniesionym problemem przedstawiciele Dzielnicy Włochy zwrócili uwagę, że teren wokół dworca nie został zdiagnozowany jako kryzysowy.

Pan Krystian Legierski słusznie wskazywał na potrzebę myślenia perspektywicznego i namysłu nad tym, jakie tereny w przyszłości mogłyby zostać zrewitalizowane zgodnie z wolą mieszkańców.

Przewiń do góry