Rewitalizacja terenu wokół dworca PKP – działania bieżące

Jak pamiętacie w marcu udało nam się zebrać 740 podpisów pod petycją dotyczącą rewitalizacji terenu wokół dworca PKP. Było to jedno z wielu działań podjętych przez Stowarzyszenie w celu rewitalizacji dworca i jego okolicy, tak by miejsce to mogło stać się wizytówką Miasta Ogrodu Włochy.

Możemy zatem przyjąć, że List Intencyjny podpisany przez Zarząd Dzielnicy Włochy  i PKP SA w dniu 31 lipca 2013 roku jest wynikiem złożonej przez mieszkańców petycji. Ponieważ wśród sygnatariuszy Listu zabrakło reprezentanta mieszkańców, w tym przypadku Stowarzyszenia, zawnioskowaliśmy o umożliwienie nam współdziałania w imieniu włochowian, poprzez włączenie do prac miejskiego Centrum Komunikacji Społecznej.

Przewiń do góry