Sąsiedzkie Śniadanie ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków

Kontynuujemy nasz cykl Sąsiedzkich Śniadań we Włochach. To seria kameralnych spotkań, w ramach których mieszkańcy mogą lepiej się poznać i zintegrować, a także porozmawiać o ważnych dla dzielnicy sprawach. Naszym kolejnym gościem na śniadaniu 7 kwietnia był Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków.

Idea Sąsiedzkich Śniadań we Włochach

Idea Sąsiedzkich Śniadań narodziła się podczas Festiwalu Otwarte Ogrody w 2016 roku. To wtedy po raz pierwszy nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w takiej formule z udziałem mieszkańców Włoch oraz Dyrektora i przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Pierwsze tegoroczne śniadanie odbyło się 17 marca i poświęcone było współpracy naszej lokalnej społeczności z ZGN Włochy a naszym gościem była Aneta Pozowska – dyrektor tej instytucji.

Zależy nam na tym, żeby w ramach formuły sąsiedzkich śniadań, kameralna i przyjazna atmosfera szła w parze z merytoryczną rozmową o ważnych dla mieszkańców sprawach.

Zadania Stołecznego Konserwatora Zabytków

Podczas śniadania 7 kwietnia z udziałem Michała Krasuckiego rozmawialiśmy m.in. o aktualnym podziale kompetencji między Stołecznym Konserwatorem Zabytków a Urzędem Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. W listopadzie 2017 roku zaszły ważne zmiany w tym zakresie. Aktualnie Stołeczny Konserwator zajmuje się m.in. nadzorem nad miejskimi obiektami zabytkowymi, przyznawaniem dotacji na remonty zabytków, wpisami do gminnej ewidencji zabytków, promowaniem idei społecznych opiekunów zabytków, a także działaniami edukacyjnymi i badawczymi. Co ważne wszelkie kwestie związane z uzgodnieniami pozwoleń na budowę dla obiektów wpisanych zarówno do rejestru zabytków, jak i gminnej ewidencji przejął Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Różnica między gminną ewidencją zabytków a rejestrem zabytków

We Włochach w rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się m.in. Pałacyk Koelichenów, Fort V Włochy, Fort VI Okęcie, XIX-wieczny dwór na ul. 1 sierpnia, a także piwnice Willi Jasny Dom (ul. Świerszcza). Umieszczenie zabytku w rejestrze skutkuje koniecznością przeprowadzenia dodatkowego postępowania administracyjnego. Działaniami w tym zakresie zajmuje się Wojewódzki Konserwator Zabytków, który z urzędu bądź na wniosek strony – właściciela lub użytkownika obiektu, rozpoczyna procedurę wpisu. W etapie przygotowawczym gromadzone są informacje i materiały mające potwierdzić wartość danego obiektu dla dziedzictwa narodowego. Całe postępowanie zakończone jest wydaniem przez Wojewódzkiego Konserwatora decyzji, która – o ile strony nie wniosą sprzeciwu czy uwag – nabiera mocy prawnej. Wpisanie obiektu do rejestru zabytków skutkuje większymi obowiązkami dla jego właścicieli m.in. w kwestii sposobu remontu budynków (jakości wykorzystywanych materiałów budowlanych, sposobu wykończenia elewacji etc.).

Wpisanie budynku do gminnej ewidencji jest znacznie prostsze, gdyż nie wiążę się z żadnym postępowaniem administracyjnym. Wystarczy skierować odpowiednie pismo do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, które jest następnie analizowane i oceniane przez urzędników. Wykaz obiektów gminnej ewidencji zabytków w Warszawie jest cyklicznie aktualizowany i można się z nim zapoznać tutaj: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/gminna-ewidencja-zabytkow. Figuruje w nim ponad 300 obiektów z naszej dzielnicy, w tym wiele przedwojennych kamienic i domów jednorodzinnych z obszaru Starych i Nowych Włoch.

Dotacje na remonty zabytków

W 2018 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków, a także po raz pierwszy właściciele budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków mogli ubiegać się o dotacje na prace budowlane i konserwatorskie. Jak się dowiedzieliśmy, w ramach tegorocznego konkursu spłynęło łącznie ponad 400 wniosków. Miasto przeznaczyło na dofinansowania 28 milionów złotych. Podczas śniadania rozmawialiśmy o zasadach konkursu, rodzajach prac budowlanych, które miasto może dofinansować, a także naborze wniosków na 2019 rok. Apelowaliśmy także, aby w w kontekście kolejnej edycji konkursu dotacyjnego odpowiednio wcześniej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Włoch, podczas którego mogliby pozyskać więcej informacji o zasadach konkursu (w tym roku takie spotkanie w naszej dzielnicy się niestety nie odbyło).

Wśród pozostałych tematów śniadania pojawił się także wątek ochrony konserwatorskiej Fortu V Włochy i oczekiwań mieszkańców w zakresie docelowego zagospodarowania tego terenu. Rozmawialiśmy także o idei społecznych opiekunów zabytków, parkach kulturowych oraz dotychczasowym udziale Konserwatora w procesie uzgadniania pozwoleń na budowę dla wybranych inwestycji na terenie Włoch.

Projekt Śniadań Sąsiedzkich we Włochach jest realizowany dzięki wsparciu z Programu Grantów Lokalnych BGŻ BNP Paribas. Organizatorem Śniadań jest Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy. 

Przewiń do góry