Sąsiedzkie Włochy stroną postępowania ws. zabudowy KS Przyszłość

Otrzymaliśmy informację z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o dopuszczeniu naszego Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy bloków na terenie klubu Przyszłość.

Wniosek w tej sprawie złożyliśmy do stołecznego ratusza w II połowie czerwca br. Nasze wystąpienie podyktowane jest interesem społecznym lokalnej społeczności. Ponadto toczące się postępowanie związane jest z celami statutowymi  naszego Stowarzyszenia, do których należą m.in. ochrona środowiska i aktywny udział w kształtowaniu ładu przestrzennego naszej dzielnicy.

Jednocześnie aktywnie zachęcaliśmy okolicznych mieszkańców i inne organizacje do analogicznego działania. Wzory pism do wykorzystania w tej sprawie umieściliśmy tutaj.

Przewiń do góry