Sprawozdanie naszej radnej Jolanty Piecuch z mijającej kadencji

W mijającej kadencji nasza radna Jolanta Piecuch m.in. pomagała mieszkańcom w procedurach uchwalania planów miejscowych, zorganizowała wiele spotkań i debat poświęconych m.in. rewitalizacji placu przy PKP Włochy, budowie Nowolazurowej i kwestii ekranów akustycznych wzdłuż torów. Z jej inicjatywy powstała również ścieżka rowerowa na ul. Dźwigowej. Zapraszamy do lektury podsumowania.

Aktywność w Komisji Ładu Przestrzennego

W Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, a po jej rozwiązaniu (na początku 2012 r. z braku wystarczającej ilości chętnych, komisja przestała działać) – jako niezależna radna:

 • Zainicjowałam i przygotowałam projekt zorganizowania w 2011 r. przez Radę Dzielnicy Włochy debaty eksperckiej dotyczącej przyszłości terenu dworca PKP Warszawa Włochy. (Przewodnicząca Rady Dzielnicy przekazała ten projekt do realizacji przez Zarząd Dzielnicy Włochy, który takiej debaty nie przygotował).
 • Zorganizowałam w czerwcu 2011 r. debatę dotyczącą uciążliwości Lotniska Chopina z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Ochrony Środowiska,  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,  PP Porty Lotnicze, Zarządu Dzielnicy i Mieszkańców.
 • Zainicjowałam i przygotowałam uchwałę komisji ładu przestrzennego i stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie przystąpienia przez Radę Warszawy do planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niskiego Okęcia od Krakowiaków do Szyszkowej.
 • Prowadziłam na posiedzeniach komisji (jako jej przewodnicząca) z udziałem urzędników i zainteresowanych mieszkańców – analizy spornych zamierzeń inwestycyjnych na terenie poszczególnych osiedli dzielnicy celem wypracowania dobrych praktyk w relacjach urzędnik – mieszkańcy.
 • Działałam na rzecz wprowadzenia partycypacji społecznej w tworzenie i weryfikację Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy.
 • Składałam uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego: Tynkarska  (dotyczące dworca PKP, siatki niechcianych przez mieszkańców ulic), Wiktoryn, Salomea, a także do Studium dotyczące przekształcenia terenu MPO na Instalatorów z funkcji przemysłowo – usługowej na funkcję mieszkalną.
 • Zorganizowałam spotkania mieszkańców z planistami sporządzającymi plan Tynkarska i Wiktoryn.

Działania z obszaru bezpieczeństwa

 • Uczestniczyłam w organizowanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Prezydent Warszawy debatach na temat bezpieczeństwa w Dzielnicy Włochy, wnosząc w 2013 r. do Prezydent Warszawy o udostępnienie włochowskiej Policji miejskiego lokalu na terenie dzielnicy na potrzeby nowego komisariatu lub rewiru.
 • Wnosiłam, aby Rada Dzielnicy Włochy podjęła w sierpniu 2014 r. temat poczucia zagrożenia mieszkańców przed kradzieżami i włamaniami na terenie Nowych i Starych Włoch. W związku z odmową Przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy, włączyłam się do organizacji przez Stowarzyszenie Forum Mieszkańców w tej sprawie.

Kontakt z Mieszkańcami

Organizowałam ze Stowarzyszeniem regularne spotkania konsultacyjne i fora mieszkańców, w tym w sprawach:

 • procesu budowy ul. Nowolazurowej (styczeń 2011)
 • rewitalizacji okolic dworca PKP (luty 2011)
 • ułatwień dla rodziców z małymi dziećmi (marzec 2011)
 • stanu przejścia podziemnego PKP (czerwiec 2012 r)
 • lokalizacji stacji Veturilo i o idei budżetu obywatelskiego (luty 2013)
 • możliwości uzyskania przez mieszkańców odszkodowań z tytułu wprowadzenia obszaru
 • ograniczonego użytkowania na rzecz PP Porty Lotnicze (czerwiec 2013)
 • Włochowskich Skwerów Miejskich i siłowni zewnętrznych, przyszłości placu PKP i budżetu partycypacyjnego we Włochach (listopad 2013)
 • bezpieczeństwa we Włochach (sierpień 2014)
 • Ponadto jako radna prowadziłam coroczne społeczne konsultacje budżetowe z mieszkańcami, w wyniku których składałam do Zarządu Dzielnicy wnioski budżetowe na lata 2012-2015. Przez 4 lata żaden z wniosków nie został uwzględniony przez Zarząd Dzielnicy w projekcie budżetu dzielnicy. Dlatego byłam i jestem promotorką budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Szerzej o tych wnioskach i aktywności w pracach Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Dzielnicy Włochy w następnej, drugiej części sprawozdania.

Jolanta Piecuch

Przewiń do góry