Studenckie projekty przestrzeni publicznej w okolicy dworca PKP

Wielu mieszkańców chce przeznaczenia jej na reprezentacyjną przestrzeń publiczną Starych Włoch. W najbliższą sobotę, dnia 17 marca 2012 r o godzinie 13:00 w ADZIE odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Mieszkańcami w tej sprawie. Gościć będziemy także studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy na zaproszenie Stowarzyszenia, sporządzą koncepcje możliwych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych dla tego terenu.

Na spotkaniu będą chcieli posłuchać oczekiwań mieszkańców. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest los tego kawałka historycznego miasta ogrodu Włochy. Prace studentów wspomogą nas w dyskusji publicznej i przy sporządzaniu uwag do planu miejscowego Tynkarska, który wkrótce zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Projekt realizujemy ze wsparciem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy.To kolejne działanie mieszkańców mające na celu ochronę placyku przy stacji PKP przed zabetonowaniem. Spotkanie w tej sprawie z Zarządem Dzielnicy Włochy odbyło się 29 czerwca 2011r, podczas którego prezentowaliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Niestety, mimo zapowiedzi Zarządu Dzielnicy, nie zostało zorganizowane spotkanie mieszkańców z urbanistami po rozpatrzeniu przez nich wniosków złożonych przez mieszkańców do planu.

Przewiń do góry